Đảng bộ huyện Vụ Bản tạo chuyển biến trong học tập và làm theo Bác
Cập nhật lúc08:08, Thứ Hai, 15/07/2019 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua Huyện ủy Vụ Bản đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định các nội dung trọng tâm, đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm: Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; quản lý đất đai; xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính... Điển hình như trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, Vụ Bản có nhiều chuyển biến rõ nét, đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đội ngũ cán bộ từ huyện tới cơ sở đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc; trình độ, năng lực được nâng lên... từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trong đó nổi bật là việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xác định đây là vấn đề khó, nhạy cảm, liên quan đến con người, thậm chí động chạm đến lợi ích của cán bộ, đảng viên, vì vậy, Huyện ủy Vụ Bản và các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và làm tốt công tác tuyên truyền nên tạo được sự đồng thuận cao đối với việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Cán bộ xã Kim Thái tuyên truyền, vận động nhân dân thôn Tiên Hương tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm.
Cán bộ xã Kim Thái tuyên truyền, vận động nhân dân thôn Tiên Hương tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm.

Kết quả toàn huyện đã giảm được 7 đầu mối và đang xây dựng Đề án để tiếp tục sáp nhập một số đơn vị cấp huyện; chuyển Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp thành đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí chi thường xuyên; sáp nhập trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các xã, thị trấn trong huyện. Cùng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, Huyện ủy Vụ Bản chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị của cấp trên như: Quy định 55 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Thông tri số 22-TT/HU ngày 6-5-2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về việc tăng cường đi cơ sở của đội ngũ cán bộ các cấp"; Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 11 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đăng ký bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; lấy kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký làm một trong các tiêu chí bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm. Đến nay, ở cả 63 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đã và đang xây dựng được chuẩn mực đạo đức, nhiều cơ quan, đơn vị khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn; nổi bật như: Ban tuyên giáo Huyện ủy xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp với tiêu chí “Đối với Đảng; đối với nhân dân; đối với công việc; đối với bản thân; đối với đồng chí, đồng nghiệp; đối với các thế lực thù địch”; Ban Chỉ huy Quân sự huyện “Phát huy truyền thống Anh Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm”; lực lượng Công an thực hiện tốt tiêu chí “Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”; Chi cục Thuế huyện “Công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới”; Trung tâm Y tế huyện “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”… Qua đó, cán bộ, đảng viên đã dần nâng cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, khắc phục được tình trạng đi muộn về sớm, né tránh trách nhiệm, chấn chỉnh việc tổ chức tiệc tùng, uống rượu bia trong giờ hành chính, buổi trưa của ngày làm việc...

Cùng với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, Huyện ủy Vụ Bản quan tâm xây dựng nhiều mô hình, điển hình trong học và làm theo Bác. Bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng chung sức của các tầng lớp nhân dân nên đến nay toàn huyện Vụ Bản đã duy trì được gần 500 mô hình làm theo Bác, trong đó có nhiều đơn vị, cá nhân điển hình như: mô hình Tuyến đường hoa của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, từ năm 2016 đến nay đã thành lập được 141 tuyến đường hoa với tổng số 43,82km tại 18/18 xã, thị trấn. Mô hình Toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nhà văn hóa thôn bằng nguồn vốn xã hội hóa ở thôn Lúa, xã Minh Tân đã huy động sự đóng góp của nhân dân trong thôn, con em xa quê và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm hoàn thành việc xây dựng mới nhà văn hóa thôn với kinh phí huy động khoảng 550 triệu đồng. Mô hình Tổ Cựu chiến binh vì dân của Hội Cựu chiến binh huyện, đã thành lập được 214 ''Tổ Cựu chiến binh vì dân với 1.259 thành viên. Từ năm 2018 đến nay đã tham gia bắt 6 vụ trộm cắp, 4 tụ điểm đánh bạc, hòa giải 20 vụ tranh chấp đất đai, 18 vụ giải quyết mâu thuẫn trong dân, 14 vụ tai nạn giao thông, 3 vụ gây gổ đánh nhau, 9 vụ giải tỏa hành lang giao thông và bắt 1 vụ tiêm chích ma túy. Mô hình “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Huyện ủy đã phát huy hiệu quả trong tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực và tinh thần tự giác của nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tự nguyện đóng góp 455,8 tỷ đồng; góp và hiến 298ha đất và huy động 148 nghìn ngày công lao động…

Có thể thấy, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Vụ Bản đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, kinh tế - xã hội của huyện đạt được những kết quả toàn diện, nhiều chỉ tiêu phát triển tăng cao; năm 2018 huyện được Trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,