Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII trong toàn tỉnh
Cập nhật lúc07:45, Thứ Hai, 10/06/2019 (GMT+7)

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành hai nghị quyết quan trọng đó là Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra Chương trình hành động số 18 và Chương trình hành động số 19 ngày 14-12-2017; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 41 ngày 9-3-2018; Kết luận số 41 ngày 12-7-2018; Kế hoạch số 50 ngày 16-7-2018 về thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19. Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 51 ngày 9-5-2018; Kế hoạch số 73 ngày 16-7-2018 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Phó Trưởng Ban; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo do đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Tổ trưởng. Các địa phương trong tỉnh thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nghiêm các nội dung Nghị quyết Trung ương 6.

Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh (Hải Hậu).
Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh (Hải Hậu).

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đến nay 10/10 huyện, thành phố đã hoàn thành chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện về Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện. Hoàn thành việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện tại 3 huyện Vụ Bản, Nam Trực, Giao Thủy. Hoàn thành hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện Vụ Bản. Thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vụ Bản. Hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo hướng chuyển 9 biên chế là bác sĩ, y sĩ, người lao động và trang thiết bị phục vụ cho việc khám, chữa bệnh về Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đội ngũ cán bộ quản lý được phân công, bố trí nhiệm vụ phù hợp. Hoàn thành việc tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; đồng thời ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư. Theo đó, từ đầu năm 2019, đã giảm 5 phòng chuyên môn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; giảm 4 đồng chí trưởng phòng và tương đương. Đến năm 2020, số lượng cấp phó các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, phó trưởng phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy sẽ bảo đảm số lượng theo quy định, tức là giảm đi 7 đồng chí. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hoàn thành việc giải thể Công đoàn ngành Xây dựng, Công đoàn Giáo dục cấp huyện. Các đề án đang tiếp tục triển khai bao gồm, thẩm định đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND-UBND huyện Nghĩa Hưng; đề án thí điểm hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Cơ quan Thanh tra huyện Vụ Bản. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý với chủ trương của huyện Mỹ Lộc và một số địa phương về việc thí điểm nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khi đủ điều kiện. Tỉnh đã trình chính phủ, Bộ Nội vụ đề án sáp nhập xã Nghĩa Phúc (Nghĩa Hưng) và điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Nam Định. Trong đó, dự kiến sáp nhập xã Nghĩa Phúc vào xã liền kề; sáp nhập toàn bộ huyện Mỹ Lộc cùng với 5 xã của huyện Nam Trực, 3 xã của huyện Vụ Bản vào Thành phố Nam Định theo tinh thần Quyết định số 2084/QĐ-TTg ngày 22-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 9-6-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng, phát triển Thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, tỉnh đã thành lập, kiện toàn Trưởng Ban, đồng thời phân công lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách, chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Thành lập Bệnh viện Da liễu tỉnh trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Da liễu tỉnh. Hợp nhất Trung tâm Thông tin triển lãm, Trung tâm Phát hành phim chiếu bóng và Trung tâm Văn hóa 3-2 thành một đầu mối trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Hợp nhất Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp thành Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương là đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên. Chuyển Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành đơn vị bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên. Chuyển Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp thành đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí chi thường xuyên. Chuyển Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp thành đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí chi thường xuyên. Tiến hành sáp nhập Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa cấp huyện tại 9 huyện, thành phố, trừ huyện Hải Hậu thành Trung tâm Y tế trực thuộc UBND huyện, thành phố. Sáp nhập Trung tâm Dạy nghề huyện và Trung tâm Giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, chuyển về UBND cấp huyện quản lý. Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện, thành phố. Sáp nhập Trạm Chăn nuôi thú ý, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Trạm Khuyến nông thuộc UBND cấp huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện là đơn vị sự nghiệp công lập.

Với cách làm phù hợp, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng trong toàn tỉnh đã thu được kết quả bước đầu, sau sắp xếp, hoạt động các cơ quan, đơn vị đi vào ổn định, không có nhiều xáo trộn, tâm tư của cán bộ, đảng viên ổn định, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,