Phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước
Cập nhật lúc08:06, Thứ Sáu, 04/01/2019 (GMT+7)

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện quản lý 3.776 đảng viên ở 99 tổ chức cơ sở Đảng; trong đó có 23 doanh nghiệp có vốn Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ; 10 doanh nghiệp vốn sở hữu Nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống; 65 doanh nghiệp 100% vốn của cổ đông và 1 cơ quan hành chính. Trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp thường xuyên phải thay đổi mô hình, dịch chuyển nguồn vốn chủ sở hữu, đòi hỏi các cơ quan quản lý, đặc biệt là công tác Đảng cần liên tục có sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp. Do đó trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 15/QĐ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức Trung ương về thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện vào Đảng; các kết luận, hướng dẫn của tỉnh về xây dựng hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngày 28-8-2012, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/ĐUK về tăng cường phát triển tổ chức Đảng, trọng tâm là phát triển đảng viên đối với các chức danh lãnh đạo của doanh nghiệp; ban hành Chỉ thị số 05-CT/ĐUK, ngày 26-6-2013 về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng viên, người lao động Công ty cổ phần May Nam Hà (Thành phố Nam Định) tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống.  Bài và ảnh: Xuân Thu
Đảng viên, người lao động Công ty cổ phần May Nam Hà (Thành phố Nam Định) tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống.

Xác định xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân là việc mới và khó nên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung sự chỉ đạo, kiên trì tuyên truyền tới chủ doanh nghiệp, đến mỗi đảng viên về lợi ích khi doanh nghiệp có tổ chức Đảng. Song song với việc đẩy mạnh quán triệt, mở rộng hình thức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh còn thường xuyên phân công đồng chí bí thư, các phó bí thư, cán bộ chuyên môn có bề dày kinh nghiệm đến các doanh nghiệp giới thiệu mô hình, tổ chức tọa đàm, trao đổi phương thức thành lập, hoạt động của tổ chức Đảng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia. Không chỉ chú trọng phát triển về số lượng, Đảng bộ Khối còn chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên nhằm tạo sự bền chặt, thống nhất, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng phù hợp với mỗi loại hình doanh nghiệp. Bằng nhiều cách làm quyết liệt, hiệu quả nên trong 10 năm gần đây, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã vận động, thành lập được 23 tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Các tổ chức cơ sở Đảng khi thành lập đều là mô hình chi bộ, sau đó phát triển thành Đảng bộ, hoạt động hiệu quả như Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược, Đảng bộ Công ty cổ phần Xây dựng Tiến Triển, Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội, Đảng bộ Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển nông thôn… Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược, Đảng bộ Công ty đã luôn đồng hành với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc lãnh đạo, triển khai nhiều giải pháp để nâng cao thương hiệu “Thuốc Nam của người Việt”. Thành lập năm 2004, đến năm 2006, Công ty Nam Dược đã áp dụng tiêu chuẩn sản xuất của tổ chức y tế thế giới, nhờ đó nhanh chóng tiếp cận toàn diện các điều kiện chuẩn về con người, thiết bị, nguyên liệu, quy trình, môi trường thông tin nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2009, Công ty Nam Dược áp dụng ISO 9001 và ISO 14001 để góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường chung của cộng đồng. Cũng trong năm 2009, công ty áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 về trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội, thể hiện sự hài hòa lợi ích rõ ràng hơn cho nhân viên, cổ đông, đối tác và cộng đồng. Năm 2014, Công ty Nam Dược bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn thực hành nuôi trồng và thu hái dược liệu tốt theo tổ chức y tế thế giới GACP WHO, là 1 trong 4 doanh nghiệp của Việt Nam được lựa chọn để đi đầu trong lĩnh vực thực hành tốt nuôi trồng và thu hái dược liệu của tổ chức y tế thế giới nhằm khai thác bền vững và chuẩn hóa chất lượng các vị dược liệu của Việt Nam. Không dừng ở đó, từ 2014 đến nay, công ty tiếp tục triển khai, áp dụng nhiều mô hình, tiêu chuẩn quản lý, sản xuất tiên tiến để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, nằm trong top 3 doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng thuế cao nhất tỉnh... Đối với Công ty cổ phần Lâm Sản Nam Định, Đảng bộ Công ty đã sớm lãnh đạo, xây dựng chiến lược phát triển đơn vị từ Xí nghiệp chế biến, kinh doanh lâm sản ban đầu thành mô hình tổ chức có tới 4 nhà máy ở: Lộc Hòa, Trình Xuyên, Hòa Xá, Bảo Minh như hiện nay. Sản phẩm của công ty chủ yếu xuất vào thị trường châu Âu. Năm 2018, doanh thu của công ty đạt hơn 1.300 tỷ đồng; lợi nhuận gần 30 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định cho 150 lao động...

Tính đến nay, các tổ chức Đảng ngoài khu vực Nhà nước trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh phần lớn đều có từ 9 đến 30 đảng viên, 5 tổ chức đã có trên 30 đảng viên, 17 chủ doanh nghiệp hiện là bí thư cấp ủy; 19 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, 13 doanh nghiệp có tổ chức Đoàn Thanh niên, 5 doanh nghiệp có tổ chức Hội Cựu Chiến binh, góp phần tạo nên hoạt động sôi nổi, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ở doanh nghiệp tư nhân sau khi thành lập, đi vào hoạt động nhìn chung đều phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ theo đúng các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Các chi bộ, Đảng bộ đều triển khai sinh hoạt định kỳ; nội dung sinh hoạt từng bước đổi mới. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới được quan tâm. Tính từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã kết nạp mới 696 đảng viên từ các doanh nghiệp; hằng năm luôn có hàng chục quần chúng ưu tú đi học các lớp nhận thức về Đảng và được kết nạp vào Đảng. Quy chế làm việc của cấp ủy đã xác định rõ mối quan hệ giữa cấp ủy với chủ doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận chung vì mục tiêu thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đa số các đồng chí đảng viên đều giữ gìn và phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong công việc, sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của doanh nghiệp.     

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức của cấp ủy, đảng viên, chủ doanh nghiệp đối với vai trò, vị trí, đóng góp của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Tiếp tục quan tâm, thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân khi có đủ điều kiện. Đối với các doanh nghiệp chưa có đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ có thể ghép sinh hoạt Đảng với tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khác. Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh khảo sát tình hình đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp, vận động chủ doanh nghiệp đồng ý và các đảng viên đồng tình để sớm thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể. Chủ động củng cố, kiện toàn, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đoàn thể và chất lượng đội ngũ đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp. Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng hằng năm sát thực tiễn của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,