Nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng
Cập nhật lúc08:05, Thứ Ba, 06/11/2018 (GMT+7)

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Thường trực Tỉnh ủy, sự năng động sáng tạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, từ đầu năm đến nay tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. 

Đảng viên Cty CP Lâm sản Nam Định luôn đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.
Đảng viên Cty CP Lâm sản Nam Định luôn đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Ban TVTU đã tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh theo đúng quy định. Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng; ban hành các kế hoạch và văn bản triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Kết luận số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 của Bộ Chính trị. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện về Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy. Thực hiện xong việc hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện Giao Thủy, Vụ Bản, Nam Trực; hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện Vụ Bản; thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Hoàn thành sáp nhập Trung tâm y tế và Bệnh viện Đa khoa cấp huyện tại 9/10 huyện, thành phố; thành lập Bệnh viện Da liễu tỉnh trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Da liễu. Sáp nhập Trung tâm dạy nghề vào Trung tâm GDTX ở tất cả 10 huyện, thành phố. Sáp nhập 9 trường tiểu học và THCS có quy mô nhỏ thuộc huyện Nam Trực; 2 trường tiểu học thuộc huyện Nghĩa Hưng. Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc xây dựng các Đề án triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐ/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Trong công tác cán bộ, Ban TVTU ban hành Quy định trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí Ủy viên Ban TVTU phụ trách Đảng bộ huyện, thành phố, Đảng bộ trực thuộc tỉnh và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Tỉnh đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn nhiệm kỳ 2020-2025 cho 201 đồng chí. Tiến hành bổ nhiệm lại 8 đồng chí; kéo dài thời gian giữ chức vụ với 4 đồng chí; giới thiệu 16 cán bộ ứng cử vào một số chức danh thuộc diện Ban TVTU quản lý. Toàn tỉnh đã hoàn thành quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) bằng các hình thức phù hợp với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập ở cấp tỉnh đạt 98%, cấp huyện đạt 92%, cấp cơ sở đạt từ 85 đến 90%. Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiến hành đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên dương 70 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo Bác từ năm 2016 đến 2018. Trong 9 tháng đầu năm, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh tiến hành trao tặng Huy hiệu Đảng cho 6.157 đảng viên; tổ chức kết nạp 1.056 đảng viên mới. Các Đảng bộ, chi bộ trên địa bàn tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm; tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Trong những tháng đầu năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tiến hành kiểm tra đối với 409 tổ chức Đảng, 304 đảng viên; tiến hành giám sát chuyên đề đối với 474 tổ chức Đảng, 121 đảng viên; thi hành kỷ luật 276 đảng viên, trong đó có 29 cấp ủy viên các cấp. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Trong công tác chính quyền, HĐND đã ban hành Quy chế hoạt động của Đảng đoàn HĐND tỉnh (khóa XVIII) nhiệm kỳ 2016-2021; ban hành 11 Nghị quyết nhằm bảo đảm thi hành tốt Hiến pháp, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các chính sách phát triển ở địa phương. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Nam Định năm 2018 và những năm tiếp theo. UBND tỉnh đã tổ chức tốt lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể khẳng định, trong những tháng đầu năm nay, công tác xây dựng Đảng và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, có bước phát triển so với cùng kỳ. Đa số các chỉ tiêu đều có mức tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Thời gian còn lại của năm 2018, tỉnh quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng nhất là quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên; Tích cực thực hiện lộ trình tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 14-4-2017 của Ban TVTU về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2017 đến năm 2020; nhất là luân chuyển, điều động cán bộ đã giữ chức vụ cấp trưởng, phó các phòng, ban và tương đương trở lên 10 năm liên tục; Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, gợi ý kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2018 bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất theo các quy định của tỉnh, hướng dẫn của Trung ương, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, kinh tế - xã hội phát triển./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,