Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023)
Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh
Cập nhật lúc08:32, Thứ Ba, 18/09/2018 (GMT+7)

Nguyễn Hùng Mạnh
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền và các cấp, các ngành, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh của giai cấp nông dân, khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt của tổ chức HND trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, chung tay góp sức vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 5 năm qua, công tác xây dựng tổ chức Hội thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn. Đến nay, toàn tỉnh có 212 cơ sở Hội, 3.170 chi hội với hơn 325 nghìn hội viên, đạt tỷ lệ 86% so với hộ nông dân. Hằng năm, có trên 85% cơ sở Hội đạt vững mạnh và khá, không có cơ sở Hội yếu kém. Với vai trò trung tâm, nòng cốt thực hiện các phong trào thi đua phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã góp phần khích lệ, động viên hội viên, nông dân trong tỉnh phát huy nội lực, đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các cấp HND trong tỉnh đã có nhiều giải pháp thúc đẩy phong trào hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế; phối hợp và trực tiếp tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật, tổ chức cho hội viên nông dân đi tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng 276 mô hình cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa tập trung với diện tích 13.810ha. Trong số các cánh đồng lớn đã có hàng chục cánh đồng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đến nay, toàn tỉnh có 78.790 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi, bằng 20,8% so với số hộ nông dân. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, ngành nghề, kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, nhiều sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường. Phong trào nông dân tham gia xây dựng NTM được triển khai sôi nổi, rộng khắp; các cấp HND trong tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng NTM, ủng hộ, đóng góp tích cực vào Chương trình xây dựng NTM của tỉnh. Kết quả đã vận động hộ nông dân hiến 2.150ha đất; hướng dẫn nông dân tự chỉnh trang khuôn viên gia đình xanh, sạch, đẹp; xây dựng mỗi cơ sở Hội một mô hình thu gom rác thải; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng; xây dựng mô hình hàng cây nông dân; phối hợp tuyên truyền và đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ, hội viên nông dân; tích cực vận động nông dân mua thẻ BHYT, do đó đã góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT ở các địa phương, tỷ lệ bao phủ BHYT bình quân đạt 85% trở lên. Đến nay, toàn tỉnh đã có 203/209 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM (đạt 97%); 5/10 huyện, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2017.

Một trong những nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua của các cấp HND trong tỉnh là tích cực tham gia tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, vận động, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng tổ hợp tác, HTX liên kết theo chuỗi giá trị, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp để tập hợp, đoàn kết nông dân, tổ chức liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp nhằm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho nông dân. Bên cạnh đó, các cấp Hội tập trung triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất thông qua các hoạt động nhận ủy thác, tín chấp với Ngân hàng NN và PTNT, Ngân hàng CSXH. Đến nay, tổng dư nợ từ Ngân hàng NN và PTNT đạt 8.553 tỷ đồng cho 55.422 hộ vay; dư nợ từ Ngân hàng CSXH đạt 1.055 tỷ đồng cho 41.721 hộ vay. Dư nợ từ Chương trình quốc gia về hỗ trợ việc làm (Dự án 120) là 4,77 tỷ đồng cho 213 hộ vay. Ngoài ra, từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân với số vốn trên 23 tỷ 152 triệu đồng đã cho 1.211 hộ vay để đầu tư phát triển sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho trên 9.000 lao động. Đồng thời, nguồn quỹ cho vay theo 60 dự án mô hình với 749 lượt hộ vay. Các dự án sau khi được triển khai đã mang lại hiệu quả kinh tế cho hội viên, nông dân. Các cấp Hội phối hợp với các doanh nghiệp triển khai chương trình hỗ trợ cho nông dân mua vật tư nông nghiệp, cung ứng trên 10 nghìn tấn phân bón theo hình thức trả chậm. HND tỉnh đã trực tiếp tổ chức dạy nghề được 89 lớp cho 2.912 lượt hội viên; HND các huyện, thành phố phối hợp tổ chức 367 lớp dạy nghề cho 12.105 lượt người; tỷ lệ nông dân sau học nghề có việc làm đạt trên 85%; tổ chức giới thiệu việc làm cho trên 8.000 lượt người. Với những kết quả, thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân Nam Định luôn được Trung ương HND Việt Nam đánh giá là đơn vị tiên tiến xuất sắc; được Chính phủ, UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua.

Bước vào nhiệm kỳ 2018-2023, để tiếp tục xây dựng tổ chức HND vững mạnh, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM, HND các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nông dân. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình mới, sáng kiến, kinh nghiệm hay trong SXKD và trong công tác Hội. Tăng cường đoàn kết, thực hiện dân chủ, tạo sự đồng thuận trong hội viên nông dân; phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng người nông dân Nam Định đạo đức, năng lực, kỹ năng, sáng tạo, hòa nhập và trách nhiệm xã hội. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua SXKD giỏi gắn với việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng NTM bền vững, phát triển. Khuyến khích các doanh nghiệp, hộ SXKD giỏi tập trung ruộng đất để đầu tư sản xuất đảm bảo có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, cung cấp các loại nông sản có chất lượng, có năng lực cạnh tranh và xuất khẩu. Tập trung xây dựng mô hình điểm, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị về sản xuất hàng hóa cả về cây trồng, con nuôi, ngành nghề, dịch vụ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm với quy mô đảm bảo đủ sức cạnh tranh trong thị trường để từ đó tiến hành nhân diện rộng. Tập trung xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, xóm, xã văn hóa, xây dựng NTM. Vận động cán bộ, hội viên nông dân gương mẫu đăng ký thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Xây dựng tổ chức Hội có chất lượng và vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hình thức tập hợp hội viên; chú trọng công tác xây dựng, củng cố chi, tổ hội, phát triển hội viên đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân, những vấn đề bức xúc của cơ sở để phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền và hội cấp trên nghiên cứu, giải quyết.

Tự hào với truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, trước những yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, HND các cấp trong tỉnh phấn đấu trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc của nông dân; tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; hoàn thành mục tiêu xây dựng Nam Định trở thành “Tỉnh Nông thôn mới”, giàu mạnh, văn minh./.

,
,
.
,
,
,
,