Đột phá trong công tác xây dựng Đảng ở Mỹ Lộc
Cập nhật lúc08:09, Thứ Ba, 07/08/2018 (GMT+7)

Đảng bộ huyện Mỹ Lộc hiện có 50 tổ chức cơ sở Đảng với 3.518 đảng viên; trong đó có 15 Đảng bộ và 35 chi bộ cơ sở với 5 loại hình là: chi bộ địa bàn dân cư, chi bộ cơ quan hành chính, chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập, chi bộ trong lực lượng vũ trang và chi bộ trong doanh nghiệp Nhà nước. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc, những năm trước đây, nhiều chi bộ trong huyện chưa chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, chế độ sinh hoạt định kỳ chưa được duy trì thường xuyên; tỷ lệ đảng viên ở chi bộ nông thôn tham gia sinh hoạt chưa cao, còn có tình trạng đảng viên trẻ vi phạm bỏ sinh hoạt phải xóa tên. Nội dung sinh hoạt Đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Vai trò lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu chưa được thể hiện rõ; tinh thần tự phê bình và phê bình còn hạn chế, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; còn có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Công tác chính trị, tư tưởng chưa được chú trọng; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) chưa trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Tỷ lệ trưởng thôn, xóm, tổ dân phố chưa phải là đảng viên còn chiếm tỷ lệ cao. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Thị trấn Mỹ Lộc bàn giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Ban Thường vụ Đảng ủy Thị trấn Mỹ Lộc bàn giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trước tình hình trên, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chi ủy đủ số lượng, có năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức và phương pháp công tác Đảng. Tổ chức tập huấn cho các đối tượng là bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn về nội dung sinh hoạt chi bộ, phát sổ tay, cẩm nang bí thư chi bộ nhằm hỗ trợ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hiện nay, trong tổng số 228 đồng chí bí thư chi bộ toàn huyện có 100 đồng chí trình độ cao đẳng, đại học trở lên (đạt 44%), 104 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị (chiếm 46%). Chỉ đạo các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách tiểu khu, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn phải có kế hoạch dự sinh hoạt với các chi bộ và tăng cường chỉ đạo cơ sở thực hiện quy định của Đảng. Đặc biệt, từ đầu năm 2018, các đồng chí Thường trực Huyện ủy đã trực tiếp dự sinh hoạt tại các chi bộ để nắm bắt kịp thời tình hình sinh hoạt chi bộ, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất ý kiến của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên trong các chi bộ cơ sở và tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh trong thời gian tới. Buổi sinh hoạt chi bộ thôn La Chợ, xã Mỹ Tiến tháng 4-2018 diễn ra sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm hơn khi có đồng chí Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách xã; các đồng chí đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW và lãnh đạo xã Mỹ Tiến với chủ đề sinh hoạt bàn về các giải pháp xây dựng NTM tại địa phương. Cùng với các giải pháp huy động các nguồn lực từ Nhà nước, nhân dân, các đảng viên chi bộ cũng đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, nêu kiến nghị với xã, huyện quan tâm hơn đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Sau khi đã thảo luận, thống nhất các kế hoạch, giải pháp về xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng của thôn, Chi bộ đề nghị các đảng viên gương mẫu chấp hành, tích cực ủng hộ, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện, cùng với cấp ủy chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu: hoàn thành các công trình làm đường bê tông thôn; xây dựng hệ thống thoát nước đường làng; quản lý, thu gom rác thải và bảo vệ môi trường trước mùa mưa bão năm 2018. Các đồng chí lãnh đạo huyện, xã đã thông tin tới các đảng viên tình hình kinh tế - xã hội nổi bật của xã, huyện, tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, nhất là về công tác xây dựng NTM; tiếp thu các kiến nghị, đề xuất và chỉ đạo giải quyết theo quy định. Đồng thời nhắc nhở một số nhiệm vụ chi bộ cần tăng cường lãnh đạo: công tác vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, đảm bảo an ninh thôn xóm, trật tự trên địa bàn; tập trung cao việc tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; nâng cao hơn nữa các mặt công tác xây dựng Đảng… Sau khi dự buổi sinh hoạt, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác sinh hoạt chi bộ và ban hành Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 19-5-2018 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng với đó, Huyện ủy Mỹ Lộc đã chỉ đạo Đảng bộ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cho các chi bộ trực thuộc về nội dung, cách thức sinh hoạt. Từ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Chế độ sinh hoạt định kỳ đi vào nền nếp, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Vấn đề đổi mới nội dung sinh hoạt được quan tâm, phù hợp với đặc thù của từng loại hình chi bộ, sát với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Cụ thể như: các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh hoặc củng cố, khắc phục cơ sở yếu kém; các giải pháp xây dựng NTM; biện pháp giúp đỡ đảng viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên; phương pháp tự nghiên cứu, học tập để không ngừng nâng cao trình độ kiến thức cho cán bộ, đảng viên... Trong sinh hoạt, tập trung thảo luận những hạn chế, tồn tại, vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở để tìm hướng khắc phục. Các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình thực hiện nghiêm túc, thực chất hơn. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 85%, một số nơi đạt 100%, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng. Số đảng viên phát biểu trong cuộc họp tăng hơn trước, đạt trên 60%. 

Với nhiều giải pháp đồng bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Mỹ Lộc đã có nhiều chuyển biến và đi vào nền nếp. Nội dung, hình thức sinh hoạt được chú trọng, đổi mới, qua đó góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao. Kinh tế của huyện ổn định và có bước phát triển; công tác xây dựng NTM được đẩy nhanh tiến độ, đến nay đã có 7 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu năm 2018 có 4 xã, thị trấn còn lại về đích NTM và năm 2019 trở thành huyện NTM. Các hoạt động văn hóa, xã hội có chuyển biến rõ nét; công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm được đẩy mạnh, an sinh xã hội được quan tâm, ANCT-TTATXH được giữ vững. Đồng chí Trần Minh Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy Mỹ Lộc cho biết: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện uỷ Mỹ Lộc tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) và Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”, đấy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Chỉ đạo cấp uỷ, chi bộ trong các tổ chức cơ sở Đảng phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo Điều lệ Đảng. Định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm; ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tuỳ điều kiện nhiệm vụ cụ thể, ít nhất mỗi quý một lần, chi bộ chọn vấn đề phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Cấp uỷ các cấp, nhất là cấp uỷ cấp trên trực tiếp của chi bộ phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tập trung chấn chỉnh và khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ. Phân công cấp uỷ viên, cán bộ các ban của cấp uỷ hằng tháng dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt của các chi bộ trong Đảng bộ cơ sở mình. Quan tâm củng cố, giúp đỡ các chi bộ nông thôn nơi khó khăn, những chi bộ còn yếu kém, chi bộ trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Cấp uỷ, Uỷ ban kiểm tra các cấp phải có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, việc chấp hành chế độ sinh hoạt và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ viên. Bên cạnh đó, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng chi uỷ viên. Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ. Chú trọng công tác tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình sinh hoạt chi bộ tốt./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,