Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ Giao Thủy
Cập nhật lúc08:13, Thứ Tư, 01/08/2018 (GMT+7)

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Huyện uỷ Giao Thủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giao Thủy chuẩn bị nội dung tuyên truyền tới cán bộ và nhân dân.
Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giao Thủy chuẩn bị nội dung tuyên truyền tới cán bộ và nhân dân.

Đảng bộ huyện Giao Thủy hiện có 86 tổ chức cơ sở Đảng với trên 8.800 đảng viên. Để thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, Đảng bộ Giao Thủy đã tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền từ huyện đến cơ sở. Hiện nay, toàn huyện có 3 báo cáo viên cấp tỉnh, 20 báo cáo viên cấp huyện và gần 200 cán bộ tuyên truyền viên cơ sở. Ngoài ra, còn có hàng trăm tuyên truyền viên thuộc các đoàn thể chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc triển khai tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Ở tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết Hội nghị của BCH Trung ương Đảng (khoá XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng từ huyện đến cơ sở được đổi mới theo hướng kết hợp học tập với trao đổi, thảo luận, làm rõ các vấn đề mới; viết bài thu hoạch liên hệ với tình hình địa phương và chức trách, nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ đảng viên ở các đơn vị tham gia học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn đạt từ 85-95%... Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, toàn huyện đã tổ chức được trên 2.500 hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng; mở 300 lớp học tập, nghiên cứu các nghị quyết cho cán bộ khối đoàn thể với trên 35 nghìn lượt đoàn viên, hội viên tham gia học tập. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nâng cao lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cùng nhau đoàn kết, tiếp tục ra sức phấn đấu xây dựng quê hương giàu mạnh. Trước các nhiệm vụ trọng tâm hoặc các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy nghiên cứu, chuẩn bị nội dung tuyên truyền cho các cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể thông tin thời sự, giải đáp thắc mắc trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nhờ đó, trong thời gian qua, nhiều vấn đề bức xúc được người dân quan tâm như: quản lý đất đai; vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo; tình hình biển - đảo, chính sách hỗ trợ ngư dân, phát triển kinh tế biển... Nổi bật, trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia. Kết quả trong 7 năm xây dựng NTM, toàn huyện đã huy động được 2.159,175 tỷ đồng xây dựng NTM. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn; 100% đường trục thôn, xóm được bê tông hóa đạt chuẩn; 100% đường ngõ, xóm được bê tông hóa; 64,5% đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt chuẩn. Xây mới, nâng cấp, sửa chữa 367 phòng học; 192 phòng chức năng của các trường mầm non, tiểu học, THCS. Nâng cấp, sửa chữa được 201 công trình văn hóa, thể thao…. Năm 2017, 20/20 xã, thị trấn của huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM; năm 2018, huyện Giao Thủy được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM. Ngoài ra, Huyện ủy Giao Thủy thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Từ năm 2017 đến nay, huyện mở 6 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú, 3 lớp đảng viên mới, 3 lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh và 10 lớp tập huấn bồi dưỡng công tác Mặt trận, công tác hội cho trên 2.500 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đến nay, hầu hết số cán bộ đương chức và dự nguồn trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý trong cơ quan Huyện ủy, HĐND, UBND và chủ chốt cấp xã, cấp huyện đã được đào tạo từ trung cấp lý luận chính trị trở lên, 100% các đồng chí báo cáo viên của huyện và các xã, thị trấn đủ điều kiện về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận.

Với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng đã tạo sự thống nhất, nâng cao sức mạnh sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra, góp phần đưa huyện Giao Thủy ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng theo từng năm; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 39 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,86%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho phát triển ngày càng tăng. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và hoạt động hiệu quả, công tác quốc phòng - an ninh luôn đảm bảo, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.  Để công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ huyện nâng cao được chất lượng và phát huy được hiệu quả hơn trong thời gian tới, huyện Giao Thủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm đào tạo, củng cố, bồi dưỡng và  nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,