Xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở Cộng Hòa
Cập nhật lúc08:21, Thứ Hai, 02/07/2018 (GMT+7)

Những năm qua, Đảng bộ xã Cộng Hòa (Vụ Bản) luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn xã luôn đạt và vượt chỉ tiêu, bộ mặt NTM có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

Đổi thay ở làng quê thôn Thiện Vịnh, xã Cộng Hoà.
Đổi thay ở làng quê thôn Thiện Vịnh, xã Cộng Hoà.

Đảng bộ xã Cộng Hòa hiện có 300 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ trực thuộc (trong đó có 12 chi bộ thôn, 3 chi bộ trường học). Xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết đạt 87%. Thông qua các đợt học tập, ý thức, tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước nhân dân được nâng lên rõ rệt, thể hiện trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy và của địa phương. Bên cạnh đó, Đảng bộ đã tích cực đổi mới, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; đồng thời gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng địa bàn dân cư như: Việc xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng; xây dựng NTM, sản xuất vụ đông, vệ sinh môi trường; thực hiện quy chế dân chủ, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang... Qua đó đã góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Công tác phát triển đảng viên, quy hoạch cán bộ được Đảng bộ quan tâm, thường xuyên cử cán bộ, cấp ủy viên đi đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức xã cơ bản đạt chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã thực hiện đúng lịch sinh hoạt định kỳ; chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giao ban tuần, tháng với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các bí thư chi bộ, trưởng thôn xóm để nghe phản ánh tình hình, những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Việc xây dựng, củng cố các chi bộ thôn xóm luôn được gắn với xây dựng Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB vững mạnh, đủ năng lực tập hợp và phát huy sức mạnh của đoàn viên, hội viên trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến tích cực ở thôn xóm. Đã xuất hiện nhiều chi bộ có cách làm hay, sáng tạo, gắn xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh với lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm an ninh trật tự... Điển hình như thôn Thiện Vịnh chi bộ có 50 đảng viên, dân số 900 khẩu. Thực hiện chủ trương nâng cấp cơ sở hạ tầng xây dựng NTM, ngoài khó khăn lớn nhất là nguồn lực thì nhận thức của một bộ phận nhân dân về xây dựng NTM còn chưa đầy đủ, xem như là một dự án của Nhà nước nên có biểu hiện trông chờ, ỷ lại. Từ thực tế trên, chi bộ thôn Thiện Vịnh đã xác định quyết tâm khắc phục khó khăn mà trước tiên là loại bỏ tư tưởng ỷ lại, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong cấp ủy, trưởng, phó các hội, đoàn thể và đảng viên, tích cực tuyên truyền vận động, giải thích giúp người dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, phương châm, cơ chế thực hiện cũng như vai trò chủ thể của mình để chủ động tham gia; lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của người dân; tổ chức các hội nghị thông báo, lấy ý kiến của đảng viên và nhân dân; công khai, minh bạch việc huy động nguồn lực thực hiện nâng cấp cơ sở hạ tầng. Qua đó đã tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cấp uỷ, chính quyền cơ sở và nhân dân nên đã đạt được kết quả tích cực. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự đóng góp sức người, sức của từ nhân dân, thôn Thiện Vịnh đã huy động được nguồn lực lớn để làm đường giao thông nông thôn, xây nhà văn hóa trị giá trên 1 tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM của xã... Đánh giá chất lượng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cộng Hoà, hằng năm đã có gần 50% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không có chi bộ yếu kém; 87,3% số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2017, Đảng bộ xã Cộng Hòa được Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong điều kiện sản xuất nông nghiệp là chính, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo quy hoạch quỹ đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó, đã quy hoạch 11 vùng trồng lúa hàng hóa, diện tích 250,69ha; 6 vùng trồng lúa năng suất cao, diện tích 144,38ha; 8 vùng trồng màu với diện tích 55,45ha; 9 vùng trang trại bằng 125,38ha. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh trên đồng ruộng. Thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích các hộ dân tích tụ ruộng đất, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản theo các mô hình trang trại, gia trại và trồng nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: lạc, cà chua, khoai tây... Đến nay, trên địa bàn xã đã có nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại có doanh thu hằng năm đạt từ 250 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã đã huy động được nhân dân đóng góp tiền của, tự nguyện hiến đất, hiến ruộng, ngày công lao động và các công trình dân sinh, để phục vụ việc mở rộng đường làng, ngõ xóm, xây dựng các công trình công cộng. Đến cuối năm 2016, xã đã đạt chuẩn xây dựng NTM, hiện nay các cơ sở thôn xóm đang tiếp tục đầu tư để nâng cao chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020. Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã Cộng Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển các ngành nghề TTCN, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân. Xã hiện có các ngành nghề như mộc, nề, cơ khí, may mặc, kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là các Cty: May Trường Phát, TBO, Nhung Dung... đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển. Năm 2017, ước thu nhập lĩnh vực ngành nghề TTCN và dịch vụ trên địa bàn xã đạt 84 tỷ đồng.

Nhờ tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Cộng Hòa đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của xã luôn đạt 13,5%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,84%. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững./. 

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,