Công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ huyện Xuân Trường
Cập nhật lúc08:28, Thứ Hai, 02/07/2018 (GMT+7)

Đảng bộ huyện Xuân Trường có 72 tổ chức cơ sở Đảng (25 Đảng bộ xã, cơ quan, 47 chi bộ cơ sở), 398 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 8.030 đảng viên. Những năm qua, việc tăng cường công tác quản lý đảng viên được Ban Thường vụ Huyện ủy xác định là khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong bối cảnh huyện có đông đảng viên đi làm ăn xa, một số đảng viên có lập trường tư tưởng không vững vàng dẫn tới các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí... 

Ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Trường triển khai kế hoạch quản lý đảng viên.
Ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Trường triển khai kế hoạch quản lý đảng viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ thường xuyên quan tâm công tác quản lý đảng viên; nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên. Qua đó nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện vi phạm và thực hiện xử lý vi phạm theo quy định. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy trong quản lý sinh hoạt và chuyển sinh hoạt Đảng của đảng viên hoạt động xa nơi cư trú, làm việc lưu động được đẩy mạnh. Nhiệm vụ quản lý hồ sơ, lý lịch đảng viên và thẻ đảng viên được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của cấp trên, xem xét, giải quyết việc miễn và tạm miễn sinh hoạt Đảng theo đúng nguyên tắc của Điều lệ Đảng. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định về quản lý đảng viên, thực hiện đúng quy định việc phát thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt Đảng, xây dựng và cập nhật dữ liệu đảng viên, thường xuyên báo cáo tình hình đảng viên. Qua đó, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, MTTQ và các đoàn thể đối với đảng viên ở nơi cư trú, khắc phục biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm với địa phương nơi cư trú; tạo ra tính tự giác, gương mẫu trong việc chấp hành những chủ trương, quy định của Đảng và chính quyền địa phương, phòng ngừa và hạn chế sai phạm của đảng viên.

Trao đổi về công tác quản lý đảng viên trên địa bàn huyện, đồng chí Đinh Văn Quang, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Trường cho biết: Thời gian qua, Ban Tổ chức Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã làm tốt công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ đảng viên, không để thất lạc, từng bước thực hiện quản lý thông tin cá nhân đảng viên trên máy tính. Việc quản lý chặt chẽ hồ sơ đảng viên, thường xuyên bổ sung hồ sơ theo quy định đã giúp cho cấp ủy cấp trên nắm chắc và có hệ thống về lý lịch, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên. Huyện đã thực hiện quản lý đảng viên thông qua việc phân công nhiệm vụ đảng viên, qua học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chi bộ, qua các phong trào cách mạng của quần chúng ở địa phương. Tuy nhiên, trong công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa, làm việc lưu động còn gặp nhiều khó khăn. Việc chuyển sinh hoạt Đảng có lúc, có nơi chưa kịp thời. Một số tổ chức Đảng chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt, việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên còn hạn chế, chưa thường xuyên theo dõi, kiểm tra để kịp thời điều chỉnh. Việc phối hợp với các tổ chức và để quần chúng tham gia giám sát, quản lý đảng viên ở nhiều nơi chưa được quan tâm thực hiện. Có đảng viên khai báo địa chỉ không rõ ràng, chính xác, cuối năm không kịp về để bình xét, phân loại. 

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quản lý đảng viên ở cơ sở, nhất là quản lý đảng viên đi làm ăn xa. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, coi trọng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao ý thức kỷ luật, tự phê bình, phê bình. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, quy định của Trung ương, tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiểm tra, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,