Thành ủy Nam Định tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
Cập nhật lúc08:00, Thứ Hai, 04/06/2018 (GMT+7)

Đảng bộ Thành phố Nam Định hiện có 92 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 37 Đảng bộ, 55 chi bộ cơ sở) với gần 15 nghìn đảng viên. Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng nên ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy Nam Định đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống tuyên giáo các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Cán bộ phường Thống Nhất theo dõi thông tin trên báo Đảng.
Cán bộ phường Thống Nhất theo dõi thông tin trên báo Đảng.

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Thành ủy thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Đổi mới nội dung, phương pháp học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng người đứng đầu cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch, trực tiếp quán triệt nghị quyết; xây dựng, bổ sung chương trình hành động sát hợp, khả thi để tổ chức thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết ở các cấp đạt bình quân từ 85-90%. MTTQ, các đoàn thể tổ chức học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện các nghị quyết cho đoàn viên, hội viên và nhân dân với các hình thức phù hợp. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố cũng tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại, kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tỉnh, thành phố và địa phương. Chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thành uỷ đã chỉ đạo các cấp tiến hành tổng kết hằng năm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức sinh động: tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của thành phố, tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng. Qua đó đã tạo sự lan toả mạnh mẽ và sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Cấp ủy các cấp nghiên cứu, quán triệt, đề cao cảnh giác với âm mưu “diễn biến hòa bình” trên mạng internet của các thế lực thù địch. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên truy cập, nghiên cứu các trang thông tin điện tử, báo, tạp chí của Đảng, không để cán bộ, đảng viên truy cập thông tin không chính thống, bị nhiễu thông tin; bảo đảm định hướng tốt dư luận xã hội. Định kỳ 6 tháng một lần, các Đảng bộ trực thuộc tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên để thông báo tình hình chính trị, thời sự. Hằng tháng Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức hội nghị báo cáo viên để cung cấp thông tin chính trị, thời sự trong nước và quốc tế đồng thời định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên bám sát những nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII như: chuyên đề “phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; “công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng”… Đặc biệt Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt sâu rộng tới cán bộ, đảng viên 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đôn đốc, nhắc nhở tinh thần tự giác thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại các kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Trong đó, cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp trên gợi ý kiểm điểm, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền. Cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới và cán bộ, đảng viên. Đồng thời, coi trọng việc biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những tổ chức Đảng, đảng viên tự điều chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm có hiệu quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Nhiều chi bộ đã nghiêm túc gắn nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thường xuyên nhắc nhở đảng viên về 27 biểu hiện suy thoái và qua các ý kiến phát biểu của các đồng chí đảng viên trong chi bộ để nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên như: Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND thành phố, chi bộ Phòng Quản lý đô thị, chi bộ Phòng Tài nguyên môi trường… Trong công tác giáo dục lý luận chính trị, từ năm 2017 đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của thành phố đã duy trì, quản lý và tổ chức đào tạo 54 lớp với 4.111 lượt học viên theo học các loại chương trình gồm: bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Đến nay, hầu hết số cán bộ đương chức và dự nguồn trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý trong cơ quan Thành ủy, HĐND, UBND và chủ chốt cấp phường, xã, cấp thành phố đã được đào tạo từ Trung cấp Lý luận chính trị trở lên, 100% báo cáo viên của thành phố đủ điều kiện về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị.

Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ Thành phố Nam Định trong những năm qua đã góp phần tạo ra sự ổn định về chính trị, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Năm 2017, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố đạt 85%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố hình thành rõ nét một số chức năng Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016-2020, theo Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được duy trì; ANCT, TTATXH trên địa bàn được giữ vững... Phát huy những thành tích đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, trong thời gian tới, Đảng bộ Thành phố Nam Định tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đổi mới việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác khoa giáo, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,