Hiệu quả công tác dân vận ở Đảng bộ Thành phố Nam Định
Cập nhật lúc08:15, Thứ Hai, 18/06/2018 (GMT+7)

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể Thành phố Nam Định luôn quan tâm đến công tác dân vận, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị ở địa phương.

Cán bộ phường Cửa Bắc (TP Nam Định) giới thiệu các thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ phường Cửa Bắc (TP Nam Định) giới thiệu các thủ tục hành chính cho người dân.

Để làm tốt công tác dân vận, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận; kịp thời cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành các chương trình, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; quan tâm chỉ đạo phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên; chăm lo đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở... Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy Đảng thành phố đã tích cực chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác dân vận; kịp thời chuyển tải nội dung chủ trương, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm ở cơ sở như: công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng; lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường...; chủ động cung cấp thông tin về các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ và nhân dân, những vấn đề phát sinh trong nhân dân để chỉ đạo xử lý kịp thời đạt hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực và vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới. Tiêu biểu như phong trào thi đua “dân vận khéo” đã xây dựng được nhiều mô hình hay, hiệu quả gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào xây dựng “khu dân cư 5 không”; phong trào “Gia đình cựu chiến binh gương mẫu”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “Sản xuất, kinh doanh giỏi trong nông nghiệp, nông thôn”; phong trào “Thanh niên tình nguyện” ra quân làm vệ sinh môi trường, duy trì các tuyến phố văn minh đô thị, tuyến phố không có rác thải; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động; phong trào “xây dựng chùa tinh tiến”, “Xây dựng xứ họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”… Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” từ khi được phát động đến nay, các tầng lớp nhân dân thành phố đã ủng hộ 4,886 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, xác định tầm quan trọng của công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, có tính chiến lược, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và của cả hệ thống chính trị. UBND các cấp thành phố tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền. Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chính quyền các cấp của thành phố đã tăng cường chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”; niêm yết đường dây nóng để các tổ chức, cá nhân đến làm việc phản ánh, kiến nghị khi có nhu cầu. Thực hiện việc công khai các chế độ, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn; tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào nhiều chủ trương, chính sách của thành phố. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” từ thành phố đến các phường, xã. UBND thành phố mở Trang thông tin điện tử tiến hành đối thoại và trả lời trực tuyến với nhân dân, bước đầu đã phục vụ tốt hơn các giao dịch hành chính đa dạng của công dân và tổ chức, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho nhân dân. Thường trực HĐND, UBND thành phố duy trì tiếp dân 2 ngày/tháng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, theo dõi tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan để có kế hoạch đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả, hằng năm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt từ 85-95% số lượng đơn thư theo thẩm quyền của thành phố, đạt trên 90% theo thẩm quyền phường, xã. Cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn thành phố tiếp tục được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở; chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng, nội dung hoạt động chi đoàn, chi hội; chăm lo đến lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư; đa dạng các hình thức tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Với những kết quả đạt được, công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố duy trì mức khá. Các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn hoạt động khá ổn định; đời sống, việc làm của người lao động được nâng lên. Đến nay, thành phố đã hoàn thành việc xây dựng NTM ở 5/5 xã thuộc thành phố. Toàn thành phố có 407/487 tổ dân phố, thôn xóm đạt danh hiệu văn hoá; trên 80% tổng số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 83%; xây dựng và duy trì 133 tuyến phố văn minh đô thị. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và hoạt động hiệu quả, công tác quốc phòng - an ninh luôn đảm bảo, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, thời gian tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác dân vận, Mặt trận, các đoàn thể theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá XI); tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đổi mới phương thức lãnh đạo, nội dung công tác, phương pháp làm việc của cấp uỷ Đảng đối với công tác dân vận. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Củng cố bộ máy tổ chức và cán bộ Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể các cấp; đồng thời tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,