Chuyển biến mạnh mẽ trong sinh hoạt chi bộ
Cập nhật lúc08:27, Thứ Ba, 12/06/2018 (GMT+7)

Đảng bộ tỉnh hiện có 16 Đảng bộ trực thuộc với 1.041 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 420 Đảng bộ, 621 chi bộ cơ sở; 5.680 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với tổng số 108.757 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, những năm qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. 

Ban chi ủy chi bộ xóm Bến, xã Thành Lợi (Vụ Bản) chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ.
Ban chi ủy chi bộ xóm Bến, xã Thành Lợi (Vụ Bản) chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng đổi mới phương thức hoạt động, duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; ban hành các kế hoạch, quyết định, quy định cụ thể, phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng để tổ chức thực hiện. Hằng năm, các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đều mở các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho bí thư, phó bí thư, cán bộ văn phòng Đảng uỷ xã, phường, thị trấn; bồi dưỡng bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang thuộc các Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở tập trung hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ; mở các lớp bồi dưỡng cho cấp ủy viên, bí thư các chi bộ. Trong bồi dưỡng, chú trọng việc cập nhật kiến thức mới, kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho các đối tượng. Quan tâm tổ chức các hội thi bí thư chi bộ giỏi, qua đó nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng; là dịp để bí thư các chi bộ giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, trau dồi lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, coi đây là biện pháp nhằm nâng cao chất lượng của chi bộ, bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở… Vì thế chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở được nâng lên, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, bám sát cơ sở. Bên cạnh đó, Ban TVTU quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng nghiêm túc triển khai thực hiện việc phân công đảng viên chi bộ cơ quan, xã, phường, thị trấn; đồng chí huyện ủy viên, thành ủy viên phụ trách xã, phường, thị trấn, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, thành ủy phụ trách cụm xã, phường, thị trấn định kỳ hằng tháng, hằng quý về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố để nắm chắc tình hình ở địa phương, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của chi bộ, đảng viên và nhân dân, không để xảy ra bức xúc, điểm nóng…. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm ở cơ sở. Mặt khác, phải luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt của chi bộ, kịp thời rút kinh nghiệm, nhắc nhở, uốn nắn những sai sót, khuyết điểm, hạn chế; đồng thời có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ đề ra giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chi bộ trên địa bàn tỉnh luôn chủ động đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nhiều chi bộ ở khu dân cư tổ chức một số kỳ sinh hoạt chi bộ mở rộng, mời tổ trưởng, tổ phó khu dân cư, trưởng các chi hội, đoàn thể, trưởng ban công tác Mặt trận và một số hộ gia đình tiêu biểu đến dự họp để bàn các việc quan trọng liên quan đến địa bàn dân cư. Qua đó đã phát huy được tinh thần dân chủ, trí tuệ của tập thể, tạo sự đoàn kết ở cơ sở. Đặc biệt, việc sinh hoạt theo chuyên đề đã được các chi bộ chú trọng, thực hiện đảm bảo ít nhất mỗi quý một lần. Nội dung sinh hoạt chuyên đề tập trung vào các chuyên đề cụ thể như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng NTM; xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng nhà văn hoá thôn, xóm, khu phố; cải tạo đường giao thông nông thôn, làm đường ra đồng; lắp hệ thống điện thắp sáng các trục đường; về cơ cấu mùa vụ, đẩy mạnh sản xuất cây vụ đông trên đất 2 lúa; về phòng, chống các tai tệ nạn xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí; vận động tân binh lên đường nhập ngũ; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về xây dựng trạm y tế đạt chuẩn; phát động nhân dân mua bảo hiểm y tế tự nguyện; sáng kiến kinh nghiệm trong công tác, trong sản xuất, kinh doanh... Qua đó góp phần tích cực nâng cao chất lượng chi bộ cũng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của chi bộ. 

Với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, chất lượng sinh hoạt các chi bộ từng bước được nâng lên, khẳng định vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, khu dân cư, góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển. Đến nay, hầu hết các chi bộ đã duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng; tỷ lệ đảng viên tham gia các kỳ sinh hoạt ở chi bộ đạt trên 85% (đối với chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố đạt trên 80%; chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang đạt trên 97%...). Bài học kinh nghiệm từ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ tỉnh là: Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Đồng chí bí thư chi bộ phải nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, có kiến thức nhất định về công tác xây dựng Đảng, được quần chúng và đảng viên trong địa phương, cơ quan, đơn vị tín nhiệm. Các chi bộ phải làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho đảng viên, duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Đồng chí bí thư chi bộ phải nghiên cứu, nắm vững nội dung, yêu cầu của các buổi sinh hoạt chi bộ, vận dụng sáng tạo, linh hoạt công tác quản lý đảng viên vào điều kiện cụ thể. Nội dung sinh hoạt chi bộ cần thông báo trước để đảng viên biết và chuẩn bị ý kiến tham gia. Thời gian sinh hoạt phải phù hợp để tạo điều kiện cho đảng viên tham dự và bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Công tác chuẩn bị cho mỗi kỳ sinh hoạt của chi bộ phải chu đáo từ nội dung, lựa chọn hình thức, chương trình, thời gian phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ ở từng thời điểm cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo thực hiện. Quan tâm tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời, nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, phát huy ý thức xây dựng của đảng viên, tập trung trí tuệ của đảng viên để có những quyết định đúng đắn và kịp thời, thiết thực, có tính khả thi khi thực hiện; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kết luận, nghị quyết của chi bộ. Duy trì công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đối với việc bảo đảm nền nếp sinh hoạt chi bộ, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của cơ sở, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, chấn chỉnh các chi bộ không thực hiện tốt việc sinh hoạt định kỳ, có giải pháp chỉ đạo các chi bộ yếu kém nâng cao chất lượng sinh hoạt./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,