Đảng bộ huyện Ý Yên nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát
Cập nhật lúc08:17, Thứ Sáu, 09/03/2018 (GMT+7)

Đảng bộ huyện Ý Yên có gần 12 nghìn đảng viên, sinh hoạt ở 91 tổ chức cơ sở Đảng; trong đó có 32 Đảng bộ xã, thị trấn và 59 Đảng bộ, chi bộ cơ quan. Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy (TVHU) Ý Yên xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những giải pháp quan trọng trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đề ra. Ban TVHU đã tập trung chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc bám sát chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Do vậy, hoạt động kiểm tra, giám sát ở các tổ chức cơ sở Đảng từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xem xét thi hành kỷ luật Đảng được tập trung, xử lý kịp thời, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tạo được niềm tin đối với quần chúng nhân dân.

Trong những năm gần đây trên địa bàn huyện Ý Yên đã xảy ra một số vụ việc phức tạp kéo dài, đặc biệt là trên lĩnh vực quản lý đất đai. Vấn đề này được Huyện ủy, UBND huyện tập trung giải quyết, trong đó năm 2017 được xác định là năm cao điểm với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành chức năng. Đến hết năm 2017, trên địa bàn còn 12 vụ việc vi phạm đất đai nghiêm trọng, san lấn trái phép, làm xưởng sản xuất trên đất nông nghiệp tập trung ở các xã: Yên Thắng, Yên Xá, Yên Phúc, Yên Ninh, Yên Dương, Yên Lợi, Yên Thọ, Yên Tiến và Thị trấn Lâm. Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và Nghị quyết số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/HU về “Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện”. Trong năm 2017, Ban TVHU đã tổ chức 11 hội nghị nghe UBKT Huyện ủy cùng các cơ quan thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và môi trường, các cơ quan bảo vệ pháp luật báo cáo kết quả xem xét, giải quyết, xử lý vi phạm đất đai thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, trong các buổi giao ban hằng tuần, Thường trực Huyện ủy đều chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện tổng hợp tình hình giải quyết đơn thư, nhất là các vụ việc phức tạp, nổi cộm về vi phạm đất đai để sớm xử lý theo quan điểm kiên quyết, dứt điểm. Ban TVHU đã thành lập tổ công tác để chỉ đạo thực hiện phương án xử lý các trường hợp vi phạm trước đây và chỉ đạo giải tỏa các vi phạm mới phát sinh. Huyện đã đề ra quan điểm xử lý nghiêm cán bộ, công chức nơi xảy ra vi phạm mà không ngăn chặn hoặc  giải quyết không kịp thời. Theo tinh thần đó, trong năm 2017, huyện Ý Yên đã xử lý kỷ luật, điều chuyển làm việc khác 3 cán bộ địa chính xã; kỷ luật 5 đảng viên vi phạm; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự đối với 4 cá nhân; kiểm điểm trách nhiệm 5 tập thể lãnh đạo xã, thị trấn và cá nhân đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã Yên Tiến, Yên Ninh, Yên Thắng, Yên Thọ, Thị trấn Lâm. Với sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của UBKT Huyện ủy và các cơ quan chức năng nên đến nay đã có 9 trong tổng số 12 vụ việc về đất đai được xử lý dứt điểm. Qua đó, tình hình vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện đã cơ bản được ngăn chặn; các vụ việc giao đất, bán đất trái thẩm quyền không còn xảy ra, góp phần tạo sự ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Cùng với nội dung kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trên tất cả các lĩnh vực được Ban TVHU quan tâm chỉ đạo, duy trì nghiêm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Số lượng đảng viên phải xem xét, thi hành kỷ luật trong năm 2017 là 58 đồng chí với những vi phạm liên quan đến các nội dung: Những điều đảng viên không được làm chiếm 21,4%; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình 62,5%; thiếu trách nhiệm 5,4%; quản lý, sử dụng đất đai 7,1%; tài chính 3,6% trên tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật. Việc xem xét, thi hành kỷ luật bảo đảm chặt chẽ, thực hiện đúng theo các quy định của Đảng; do đó không có đảng viên khiếu nại kỷ luật phải xem xét, giải quyết.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Căn cứ quy định của Điều lệ Đảng cùng chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII); BCH Đảng bộ huyện Ý Yên đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 với mục tiêu tập trung cao hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị trong toàn huyện. Trong đó tập trung vào những nội dung chính như, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện nhằm sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2018; tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn và các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện khóa 23, nhiệm kỳ (2015-2020). Huyện tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp kịp thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý dứt điểm đối với tổ chức Đảng và đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017. Các tổ chức cơ sở Đảng đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của BCH Trung ương về “Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”, thay thế Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của BCH Trung ương nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh./. 

Xuân Thu 

,
,
.
,
,
,
,