Thành công của Giải báo chí "Búa liềm vàng" lần thứ hai, năm 2017
Cập nhật lúc09:04, Thứ Sáu, 02/02/2018 (GMT+7)

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên "Búa liềm vàng" lần thứ hai năm 2017 góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của tỉnh.

Đồng chí Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Hưởng ứng Kế hoạch Giải "Búa liềm vàng" lần thứ hai - năm 2017 của Trung ương, Ban TVTU Nam Định đã thành lập Ban Chỉ đạo Giải cấp tỉnh và ban hành Kế hoạch 29/KH-TU ngày 15-6-2017 về hưởng ứng Giải "Búa liềm vàng" năm 2017, nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua tác phẩm báo chí để tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Việc tổ chức giải cũng nhằm động viên, cổ vũ những người viết về xây dựng Đảng có thêm động lực để có những tác phẩm báo chí đầy sức sống, hấp dẫn, có giá trị cao, góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng hiện nay. Để việc triển khai kế hoạch của Ban TVTU hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 2 - năm 2017 đạt hiệu quả, các địa phương, đơn vị, cơ quan chức năng tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung: xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về giải; Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các địa phương, đơn vị tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Ban TVTU; chủ động tham mưu giúp Ban Chỉ đạo của tỉnh chỉ đạo các hoạt động hưởng ứng giải trong toàn Đảng bộ tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt công tác định hướng công tác tuyên truyền về giải. Sau 6 tháng triển khai, Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2017 đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên quan tâm hưởng ứng, nhất là đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí tích cực tham gia. Các cơ quan báo chí đã mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về giải, đăng tải các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng: Báo Nam Định mở chuyên mục “Tác phẩm dự thi Giải Báo chí Búa liềm vàng”, Đài PT-TH tỉnh mở chuyên mục “Từ Đại hội đến Đại hội” để đăng tải, phát sóng các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng. Đến ngày 30-10-2017, toàn tỉnh có 118 tác phẩm dự thi Giải Báo chí Búa liềm vàng. Nội dung các tác phẩm đa dạng về đề tài, nội dung phong phú, sâu sắc, sinh động về công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra; nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến 30-10-2017, Báo Nam Định có 31 tác phẩm tham dự Giải Báo chí “Búa liềm vàng”. Nhiều tác phẩm tập trung đi sâu tuyên truyền việc xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghị quyết, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, cụ thể hoá trong xây dựng NTM, trong phát triển kinh tế - xã hội như: Bài “Tăng cường đối thoại để giải quyết khiếu tố ở Giao Thủy” (tác giả Nguyễn Hương); Bài “Nghĩa Hưng phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng NTM” (tác giả Ngọc Ánh); Bài “Kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ Nghĩa Bình”; Bài “Nữ bí thư chi bộ “miệng nói, tay làm, tai lắng nghe” (tác giả Văn Đại); Bài “Một Bí thư chi bộ nhiệt tâm với công việc” (tác giả Thu Thủy)... Các tác giả đã tìm được những điểm mới, điểm nhấn trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, đi sâu khai thác các vấn đề thực tiễn đặt ra. Lãnh đạo các cơ quan báo chí đã tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên, biên tập viên đầu tư suy nghĩ nghiêm túc các chủ đề, tự học tập bồi dưỡng thêm kiến thức về xây dựng Đảng, chú trọng tìm tòi cách thể hiện tác phẩm báo chí hấp dẫn, có chiều sâu, đáp ứng tốt hơn những vấn đề mà bạn đọc và xã hội quan tâm. Phóng viên Lê Trang, Đài PT và TH tỉnh đạt Huy chương Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2017, có nhiều tác phẩm tham dự Giải Báo chí “Búa liềm vàng” năm 2017 cho biết: Xây dựng Đảng là đề tài lớn, có nhiều vấn đề để nhà báo, người cầm bút thỏa sức nghiên cứu, tìm hiểu làm nên các tác phẩm báo chí hay, có giá trị thực tiễn cao. Nhưng đây cũng là đề tài khó, khô và nhạy cảm, đòi hỏi phóng viên phải am hiểu sâu sắc các nguyên tắc hoạt động của Đảng, tường tận những vấn đề phức tạp đang đặt ra; đồng thời ngòi bút phải sắc, cái tâm phải sáng, động cơ phải đúng đắn, cách nhìn phải khoa học, khách quan mới phản ánh đúng, trúng những vấn đề của công tác xây dựng Đảng. Bằng trách nhiệm nghề nghiệp, nghĩa vụ công dân của mình trước sự nghiệp cao cả, những người làm báo Nam Định luôn chủ động, tích cực, nhạy bén, trách nhiệm trong tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội trước các vấn đề, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” ở tỉnh ta trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; đáp ứng nguyện vọng của các nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đến thời điểm kết thúc nhận bài dự Giải "Búa liềm vàng", Ban Tổ chức Giải Trung ương đã nhận được 2.178 bài. Các tác phẩm tham dự Giải có ở các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí (tăng 813 tác phẩm so với Giải "Búa liềm vàng" lần thứ nhất). Các tác giả dự Giải đã có sự đầu tư lựa chọn chủ đề, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Thành ủy về các vấn đề thực tiễn đặt ra, chủ động tìm tòi, sáng tạo trong cách thể hiện. Nhiều tác giả đã phân tích, đánh giá, nêu lên những dẫn chứng từ thực tiễn phong phú, sinh động của hiện thực cuộc sống, có những đề xuất thiết thực, hiệu quả, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm qua mỗi trang viết. Những vấn đề được dư luận quan tâm trong năm qua đã được tuyên truyền đậm nét trên mỗi trang viết, thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Hội đồng sơ khảo đã hoàn thành việc chấm tác phẩm vòng sơ khảo và lựa chọn được 89 tác phẩm vào vòng chung khảo, trong đó có 49 tác phẩm báo in, 10 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm báo truyền hình, 10 tác phẩm báo phát thanh, 5 tác phẩm ảnh báo chí. Giải “Búa liềm vàng” lần thứ II - năm 2017 đã hoàn thành việc chấm vòng chung khảo, chọn ra các tác phẩm để trao Giải. Hội đồng chung khảo với tinh thần khách quan, công tâm đã lựa chọn ra 55 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có 6 giải A, 8 giải B, 16 giải C và 25 giải Khuyến khích.

Lễ công bố và trao Giải "Búa liềm vàng" lần thứ II - năm 2017 (tổ chức tại Hà Nội tối 3-2-2018) là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, thiết thực chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam./. 

Việt Thắng

 

,
,
.
,
,
,
,