Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức Tết năm 2018
Cập nhật lúc07:59, Thứ Ba, 02/01/2018 (GMT+7)

Ngày 26-12-2017, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đoàn Hồng Phong đã ký Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban TVTU về tổ chức Tết năm 2018. Nội dung như sau:

Năm 2017, thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi song cũng còn nhiều khó khăn, thách thức; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực cố gắng, tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển; Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, đến nay đã có 176/209 xã, thị trấn (bằng 84,2%) đạt chuẩn nông thôn mới và 4 huyện có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới; Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao; An sinh xã hội được giải quyết kịp thời. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22-12-2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018; để chuẩn bị cho nhân dân trên địa bàn tỉnh đón mừng năm mới 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm để nhà nhà, người người đều có Tết; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc

và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc các quy định hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tăng cường vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi... để mỗi người, mỗi gia đình đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Tổ chức chu đáo các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

2- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 41-CT/TW ngày 5-2-2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 9-6-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định”. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tổng kết cuối năm, gặp mặt đầu xuân chào mừng năm mới phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, với thuần phong mỹ tục, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

3- Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể không tổ chức đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các địa phương, các địa phương không chúc tết cấp trên. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội...

4- Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bố trí lực lượng, phương tiện thường trực xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong dịp Tết. Tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy, nổ; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ,... Chú trọng quản lý tốt thị trường và giá cả, đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, gây tăng giá
đột biến.

Bố trí đủ phương tiện giao thông công cộng và bảo đảm an toàn giao thông để nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn, đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp Tết.

Làm tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường, chủ động phòng chống dịch bệnh. Bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24 giờ, bảo đảm thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trước, trong và sau Tết.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, địa phương có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây”; đồng thời phát động phong trào thi đua đầu xuân mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, công việc, học tập trở lại bình thường.

5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng việc tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động lễ hội theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, bảo đảm để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các ban Đảng, ban cán sự Đảng, đảng đoàn; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; các cơ quan, đơn vị và cán bộ quản lý ở các cấp trong tỉnh nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này, tạo sự chuyển biến thực sự khởi đầu cho năm 2018 thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ Đảng./.

,
,
.
,
,
,
,