Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình; Tổng thống Hoa Kỳ Đô-nan Trăm thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Cập nhật lúc07:53, Thứ Tư, 08/11/2017 (GMT+7)

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 và 13-11.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Đô-nan Trăm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11 và 12-11./.

Theo BNG

,
,
.
,
,
,
,