Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2017)
Phát huy truyền thống 87 năm xây dựng và trưởng thành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
Cập nhật lúc08:39, Thứ Tư, 11/10/2017 (GMT+7)

Bùi Xuân Đức
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, mở đầu cho sự hình thành và phát triển của các tổ chức Đảng trên phạm vi cả nước. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc và những chiến sĩ cộng sản lúc đó vừa là những nhà lãnh đạo cách mạng, vừa là những cán bộ tổ chức đầu tiên của Đảng, đặt nền móng cho công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ngày 14-10-1930, Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng lâm thời được khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc). Hội nghị đã quyết định thành lập 3 Bộ, trong đó có Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Việc thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông ngay sau khi thành lập Đảng đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã quyết định lấy ngày 14-10 hằng năm là ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Trải qua 87 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã theo sát yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt sứ mệnh mà Đảng giao cho; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với phong trào cách mạng trên cả nước, phong trào cách mạng tỉnh Nam Định đã hình thành và phát triển từ rất sớm. Giữa năm 1927, tại Nam Định đã hình thành Tổng bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên; ngày 19-6-1929, Ban Tỉnh ủy Đông Dương Cộng sản được thành lập do đồng chí Nguyễn Hới làm Bí thư. Trải qua giai đoạn những năm 1931-1935 đầy khó khăn do bị địch khủng bố, công tác tổ chức cơ sở Đảng tập trung vào việc củng cố các cơ sở cách mạng, phát triển đảng viên, hội viên hưởng ứng cao trào cách mạng 1936-1939. Tháng 11-1939, trên cơ sở các tổ chức bí mật còn được bảo toàn, Ban Tỉnh ủy đã được kiện toàn và quyết định 3 nhiệm vụ trước mắt là: củng cố các cơ sở Đảng, tiếp tục duy trì các hội quần chúng chưa bị lộ, chọn một số người trung kiên lập Hội phản đế, tổ chức thêm các hội quần chúng khác; xúc tiến việc tuyên truyền, giáo dục về tình hình nhiệm vụ mới cho toàn Đảng bộ, nâng cao tinh thần quyết tâm chống đế quốc, giải phóng dân tộc; lãnh đạo quần chúng đấu tranh đòi những quyền lợi thiết thực.

Tháng 11-1947, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nam Định được thành lập theo Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 31-8-1947 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Cùng với sự lớn mạnh của phong trào cách mạng cả nước và trên quê hương Nam Định, công tác tổ chức xây dựng Đảng không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Nam Định ổn định và phát triển. Những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng như Huân chương Lao động hạng Nhất; Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của Thủ tướng Chính phủ; Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của Ban Tổ chức Trung ương; Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của UBND tỉnh; liên tục nhiều năm liền được Ban Tổ chức Trung ương, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đảng bộ, tập thể cơ quan nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tập thể lao động xuất sắc…

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tiếp nối truyền thống 87 năm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, với quyết tâm chính trị cao, tập thể cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn tỉnh đã đoàn kết, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên, trong đó nổi bật là:

- Công tác tham mưu cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; bằng các nghị quyết, quy định, quyết định, văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ.

- Công tác tham mưu thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW 5-6-2012 của Bộ Chính trị (khóa IX) đã được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, đạt yêu cầu và tiến độ đề ra.

- Công tác tham mưu triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ”tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được coi trọng, từng bước đi vào nền nếp góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

- Công tác tham mưu triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc; đảm bảo chỉ tiêu tinh giảm biên chế đến năm 2021 theo đúng quy định.

- Công tác tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai - năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới về phương pháp triển khai, tạo được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác xây dựng Đảng.

Với một khối lượng công việc nhiều của năm bản lề tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; bằng sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần đoàn kết thống nhất; tự hào về truyền thống 87 năm xây dựng và trưởng thành của toàn ngành; noi gương các thế hệ đi trước; cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nam Định ý thức được trách nhiệm của mình phải không ngừng rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống; vững vàng về chính trị, trung thành với Đảng; tận tụy với công việc được giao, công tâm, trung thực, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ; bản thân và gia đình phải gương mẫu, có lối sống trong sạch, lành mạnh, không cơ hội, vụ lợi, kiên quyết khắc phục những hạn chế, sửa chữa những khuyết điểm yếu kém, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

,
,
.
,
,
,
,