Đảng bộ xã Liên Bảo gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội
Cập nhật lúc09:16, Thứ Hai, 02/10/2017 (GMT+7)

Từ đầu nhiệm kỳ đại hội đến nay, cùng với việc tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Liên Bảo (Vụ Bản) luôn quan tâm lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đảng bộ xã Liên Bảo hiện có 23 chi bộ với 335 đảng viên. Để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên quán triệt thực hiện đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên góp phần tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hằng tháng, các chi bộ dành ít nhất 30 phút sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng từ đó tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều tiến hành kiểm điểm quá trình tu dưỡng, rèn luyện của bản thân gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong từng thời điểm, các chi bộ xác định rõ những vấn đề cần tập trung thực hiện như: Công tác dồn điền đổi thửa; chương trình xây dựng NTM; giải quyết đơn thư; công tác quản lý đất đai; giải phóng mặt bằng các dự án; thực hiện chính sách đối với người có công; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm ATGT… Từ đó việc học tập và làm theo Bác đã có những chuyển biến tích cực, góp phần từng bước đẩy lùi những tư tưởng lệch lạc, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, đồng thời thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã. Trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, Đảng ủy xã đã xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy theo hướng phân công rõ nhiệm vụ của từng cấp ủy viên theo từng lĩnh vực công tác cụ thể, phụ trách địa bàn và thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, từ đó phát huy được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã chú trọng bám sát cơ sở, nằm rõ tình hình thực tế nguồn nhân lực tại các thôn xóm; đồng thời phân công cán bộ có kinh nghiệm thường xuyên giúp đỡ cơ sở, đặc biệt là đối với những chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở khó khăn. Cùng với đó, Đảng ủy xã cũng chú trọng việc nâng cao chất lượng cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Từ năm 2016 đến nay đã cử 3 đồng chí học lớp trung cấp chính trị và quản lý Nhà nước, 9 đồng chí đi học chuyên môn nghiệp vụ..., do đó chất lượng cán bộ không ngừng được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cùng với tăng cường công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Liên Bảo tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy tiềm năng, thế mạnh nằm tiếp giáp KCN Bảo Minh, Quốc lộ 10 thuận lợi cho phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại, công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tiếp tục triển khai chương trình phát triển CN-TTCN của huyện giai đoạn 2010-2020, trong đó, xã tiến hành quy hoạch, xây dựng các điểm công nghiệp, doanh nghiệp; duy trì và phát triển các ngành nghề sẵn có như may mặc, chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lương thực, cơ khí; đồng thời khuyến khích các hộ cá thể phát triển thương mại, dịch vụ vừa và nhỏ. Xã đã chỉ đạo và giao cho các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội đứng ra tín chấp với các tổ chức tín dụng, hỗ trợ, tạo điều kiện để các hộ dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Bên cạnh đó, xã tạo điều kiện cho các hộ dân thuê, mượn mặt bằng xây dựng nhà xưởng, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay nguồn vốn vay ưu đãi từ các Ngân hàng NN và PTNT, CSXH trên địa bàn xã đạt 30 tỷ đồng, cho trên 300 hộ sản xuất, kinh doanh vay phát triển sản xuất. Hằng năm, giá trị thu được từ công nghiệp, dịch vụ của xã đạt trên 14 tỷ đồng. Trong sản xuất nông nghiệp, xã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, tích tụ ruộng đất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh để tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá nông sản. Đặc biệt, trong xây dựng NTM, Đảng ủy xã xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, ngay từ khi bắt tay thực hiện, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Từ đó đã phát huy được tính dân chủ, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết đồng sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện. Nếu như năm 2015 xã mới chỉ đạt 12/19 tiêu chí thì đến năm 2016, xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM; số tiền huy động đầu tư xây dựng NTM được trên 30 tỷ đồng. 

Nhờ tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Liên Bảo đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kết quả đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hằng năm, tỷ lệ chi bộ trong sạch vững mạnh đạt từ 85%, không có chi bộ yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 95-97%. Đảng bộ 5 năm liền được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh xuất sắc. Năm 2016, xã Liên Bảo đã về đích NTM; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 35 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,78% theo tiêu chí mới.

Đồng chí Phạm Văn Quý, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Với phương châm “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, thời gian tới, Đảng bộ xã Liên Bảo tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị của UBND tỉnh, UBND huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX đã đề ra./.

Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,