Phong trào thi đua Quyết thắng là động lực để lực lượng vũ trang Thành phố Nam Định hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
Cập nhật lúc07:57, Thứ Hai, 07/08/2017 (GMT+7)

Nguyễn Văn Va,
Ủy viên Ban TVTU,
Bí thư Thành ủy,
Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố

Nhằm đưa phong trào thi đua Quyết thắng đi vào nền nếp, chất lượng, 5 năm qua (2012-2017), Đảng bộ Quân sự và lực lượng vũ trang Thành phố Nam Định luôn coi trọng các biện pháp tổ chức thực hiện, từ việc xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát thực, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ và đối tượng đến tổ chức ký kết thi đua trong các đợt thi đua thường xuyên, cao điểm và đột kích. Các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua Quyết thắng luôn bám sát thực tiễn, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức phù hợp với nhiệm vụ trong từng giai đoạn, gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động, như: Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT”, phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”… tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt”, nhân tố mới, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được chú trọng; gắn thi đua với khen thưởng, tạo động lực cho phong trào phát triển.

Phong trào thi đua Quyết thắng đã cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khắc khục khó khăn, phấn đấu vươn lên về mọi mặt, góp phần xây dựng con người, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thông qua thi đua, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Hằng năm, Đảng bộ Quân sự thành phố đều đạt trong sạch vững mạnh, có từ 83% đến 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục, phổ biến pháp luật ở các đơn vị có nhiều đổi mới, kịp thời định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Kết quả công tác giáo dục chính trị, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Bằng nhiều hình thức, biện pháp thi đua, các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Cùng với đó, phong trào thi đua Quyết thắng đã góp phần phát huy dân chủ, đề cao ý thức kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, tạo bước chuyển biến vững chắc trong chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố.

Phong trào thi đua Quyết thắng đã tạo động lực để lực lượng vũ trang thành phố thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Thông qua tổ chức các phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh nghiên cứu, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, tham mưu cho thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng, lực lượng vũ trang thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ lớn. Các đề án quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn gắn với xây dựng thế trận quốc phòng và an ninh trong khu vực phòng thủ được thẩm định chặt chẽ; việc quản lý đất và công trình quốc phòng theo Chỉ thị 90 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được thực hiện nghiêm túc. Việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được coi trọng. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng đúng theo Luật định, bảo đảm số lượng, tỷ lệ và thành phần tham gia. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký và quản lý chặt chẽ, đạt 100% chỉ tiêu, tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự đạt trên 83,5%. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự hằng năm được lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời mọi tình huống, có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Với tinh thần thi đua tích cực, ý thức trách nhiệm chính trị cao, các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, chế độ, nền nếp công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Từ Ban CHQS thành phố đến các đơn vị đều tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ, kế hoạch A, A2, A4, kế hoạch B,… theo mệnh lệnh, chỉ thị của Bộ CHQS tỉnh. 5 năm qua, lực lượng vũ trang thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt việc vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; 25/25 phường, xã diễn tập chiến đấu phòng thủ và 9 lượt diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong diễn tập, đã kết hợp với tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tình hình mới.

Phong trào thi đua Quyết thắng góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Đảng ủy, Ban CHQS thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tiến hành tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Các đơn vị phát huy tốt vai trò của tổ, đội công tác trong xây dựng cơ sở chính trị giúp nhân dân phát triển kinh tế, chung sức xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới, xây dựng “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Ban CHQS thành phố và các đơn vị đã tham mưu cho thành phố triển khai có hiệu quả các quyết định, nghị định của Chính phủ về chính sách xã hội, người có công với cách mạng, chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng.

Thông qua phong trào thi đua Quyết thắng, các cơ quan, đơn vị đã động viên, huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động công tác, lao động, sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt; xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng khang trang “sáng, xanh, sạch, đẹp”,… góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Những thành tích lực lượng vũ trang thành phố đạt được trên các mặt công tác luôn gắn liền với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng. Từ năm 2012 đến nay, thành phố đã có 1 tập thể được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng vũ trang thành phố được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Cờ thi đua xuất sắc (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), trên 50 lượt đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và hàng trăm lượt cá nhân được tặng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây là tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang Thành phố Nam Định đưa phong trào thi đua Quyết thắng phát triển lên tầm cao mới, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

,
,
.
,
,
,
,