Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Cập nhật lúc07:28, Thứ Năm, 03/08/2017 (GMT+7)
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh hiện có 73 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gồm 43 Đảng bộ và 30 chi bộ cơ sở với tổng số 4.254 đảng viên.  Triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên; việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được đổi mới, từng bước đi vào chiều sâu; công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị được thực hiện nền nếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.
Cán bộ Thanh tra tỉnh trao đổi nghiệp vụ công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.
Cán bộ Thanh tra tỉnh trao đổi nghiệp vụ công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.
Với phương châm “thiết thực, phù hợp, hiệu quả”, việc triển khai tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Ở tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Khối đều xây dựng kế hoạch, triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chương trình hành động sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Nổi bật là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Cùng với việc xây dựng kế hoạch, học tập, quán triệt Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm phát huy vai trò của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong đó đề cao và phát huy trách nhiệm cá nhân trước tập thể. Coi trọng phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của bí thư cấp ủy, cấp ủy viên và đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá xếp loại cuối năm. Phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh để đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào bài giảng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Đảng ủy Khối tổ chức. Có kế hoạch đào tạo chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên nhất là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy ở các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cũng đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. BCH Đảng bộ Khối đã xây dựng, triển khai Chương trình toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch 21-KH/ĐUK về thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; có 100% đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và cam kết không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ năm 2017. Việc học tập và làm theo Bác đã được cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc đã gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị. Điển hình như ở Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã thực hiện dự án hiện đại hóa thu ngân sách Nhà nước giúp việc trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế - Kho bạc Nhà nước - Sở Tài chính - Hải quan được cập nhật hằng ngày. Thực hiện cấp mã số thuế cho doanh nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuế, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời mở rộng hình thức kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử. Hằng quý tổ chức hội nghị đối thoại, trả lời kịp thời vướng mắc cho người nộp thuế. Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Điều dưỡng thường xuyên tổ chức đối thoại với sinh viên về công tác giảng dạy, chế độ chính sách… nhằm nâng cao chất lượng dạy và học… Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn Đảng bộ Khối nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Từ đó, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các tiêu cực trong xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá. Cùng với việc tập trung tuyên truyền, học tập Nghị quyết, Đảng ủy Khối chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội CCB Khối triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động: “CCB gương mẫu”; “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên”... Từ đó các cấp bộ Đoàn trong Khối đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực như tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi tìm hiểu về “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Đồng chí Trường Chinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định” và phát động phong trào thi đua học tập và noi gương đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh; tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm thiết thực như tổ chức các đợt khám, chữa bệnh, tặng thuốc cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo; tích cực tham gia các chương trình “Góp đá xây dựng Trường Sa”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”…; tổ chức các cuộc hành hương, báo công tại Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh; tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các buổi tọa đàm, tham quan học tập kinh nghiệm tại các địa danh lịch sử, cách mạng và các địa phương trong cả nước… Qua đó đã góp phần định hướng lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần của đoàn viên, thanh niên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ở Đảng bộ Khối tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và phương thức tổ chức đã phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức 9 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1.006 quần chúng ưu tú; 5 lớp bồi dưỡng chính trị cho 456 đảng viên mới và 5 lớp trung cấp chính trị cho 583 học viên. 
 
Với việc tập trung chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị. Hằng năm, Đảng bộ có 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 78% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 17,8% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 97,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Tài Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho biết: Thời gian tới Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên. Tập trung chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ duy trì thực hiện quy chế, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh./. 
 
Bài và ảnh: Văn Trọng
,
,
.
,
,
,
,