Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng
Cập nhật lúc16:42, Thứ Bảy, 12/08/2017 (GMT+7)
Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng hiện có 81 tổ chức cơ sở Đảng với 8.484 đảng viên. Thời gian qua, Huyện ủy Nghĩa Hưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới nhằm không ngừng bổ sung cho Đảng nguồn sinh lực mới. Qua đó từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.
Ban chi ủy chi bộ 5, Thị trấn Quỹ Nhất thảo luận nội dung sinh hoạt chuyên đề về công tác phát triển Đảng.
Ban chi ủy chi bộ 5, Thị trấn Quỹ Nhất thảo luận nội dung sinh hoạt chuyên đề về công tác phát triển Đảng.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Nghĩa Hưng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, trong đó có nội dung về công tác phát triển đảng viên; hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên cho từng năm và cả nhiệm kỳ. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua, đổi mới phương thức hoạt động để tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, từ đó phát hiện những nhân tố tích cực bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng. Tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng với bí thư đảng ủy các xã, thị trấn để nghe phản ánh từ cơ sở về công tác xây dựng Đảng nói chung và phát triển Đảng nói riêng để kịp thời đưa ra giải pháp hiệu quả. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn và hướng dẫn về nghiệp vụ công tác phát triển Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn. Nhờ vậy, công tác phát triển đảng viên mới ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc huyện ủy đã đạt được kết quả tích cực. Điểm nổi bật trong công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng là công tác phát triển đảng viên là đồng bào Công giáo. Với đặc điểm là địa phương có đông đồng bào theo đạo Công giáo (chiếm 49%), hằng năm, trên cơ sở triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nghĩa Hưng đã gắn việc quán triệt và triển khai thực hiện Quy định 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về “Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo” tới cấp uỷ các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Trong đó, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng có giải pháp cụ thể để tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp Đảng đối với những quần chúng ưu tú là người Công giáo. Coi trọng chất lượng, bảo đảm chặt chẽ về tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục, quy định của Đảng; kết nạp đảng viên gắn với củng cố, xây dựng và nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trên địa bàn, khu dân cư, góp phần ổn định sinh hoạt tôn giáo. Đồng thời quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giải quyết dứt điểm kịp thời các vấn đề tồn tại hạn chế ở cơ sở; gắn với đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào ở khu dân cư nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thông qua đó bồi dưỡng tạo nguồn để có nhiều đối tượng ưu tú vùng có đạo được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí Đặng Xuân Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lạc cho biết: “Là xã Công giáo toàn tòng, để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là người Công giáo, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên; tiến hành khảo sát chất lượng đội ngũ đoàn viên thanh niên, củng cố chi Đoàn cơ sở và các tổ chức hội, quan tâm bồi dưỡng thanh niên có đạo, qua đó phát hiện những quần chúng ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng. Do vậy, Đảng bộ luôn hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm”. Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị, trong những năm qua số lượng đảng viên là người có đạo trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng luôn được tăng lên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng đã kết nạp được 85 quần chúng là người Công giáo vào Đảng. Trong đó, một số Đảng bộ xã, thị trấn có nhiều người có đạo được kết nạp Đảng như: Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn, Nghĩa Hồng, Nghĩa Hải, Quỹ Nhất, Nghĩa Hùng… Việc tăng cường công tác kết nạp đảng viên là người có đạo đã góp phần thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên trong từng Đảng bộ, tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên tại những địa bàn có đông đồng bào có đạo. Phần lớn những quần chúng là người có đạo sau khi được xem xét, kết nạp vào Đảng đã chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều đảng viên tích cực tham gia các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; vận động gia đình và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn sự đoàn kết dân tộc, tôn giáo; tạo sự đồng thuận, phấn khởi, tin tưởng của đồng bào có đạo đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Cùng với công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng, Huyện ủy còn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên mới và các quần chúng ưu tú. Việc theo dõi xét kết nạp, chuyển đảng viên dự bị lên chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng được thực hiện đảm bảo quy định về thời gian và có chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 785 quần chúng ưu tú và 8 lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới kết nạp, chuyển chính thức cho 619 dự bị đảng viên.
 
Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, công tác phát triển đảng viên ở huyện Nghĩa Hưng đã có những chuyển biến tích cực. Đội ngũ đảng viên ngày càng phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng đã kết nạp được 513 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 68,4% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Thời gian tới Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên; tích cực phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên; quan tâm bồi dưỡng, kết nạp Đảng là người có đạo, đảng viên trong nông dân, nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp./.
 
Bài và ảnh: Trần Văn Trọng
,
,
.
,
,
,
,