Nhân 53 năm Ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18-5-1964 - 18-5-2017)
Để khoa học và công nghệ thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội
Cập nhật lúc07:58, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)

Kỷ niệm 53 năm Ngày truyền thống ngành KH và CN Việt Nam (18-5), Sở KH và CN vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phóng viên (PV) Báo Nam Ðịnh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Ðức Ngân, TUV, Giám đốc Sở KH và CN (ảnh)về những thành tựu KH và CN của tỉnh trong thời gian qua, định hướng phát triển KH và CN trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Sở KH và CN Nam Định đã được đón nhận những phần thưởng:

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1999
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2014
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2016
- Bằng khen của Bộ KH và CN năm 2010
- Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh các năm 2013, 2015
- Bằng khen của UBND tỉnh các năm 2014, 2016

PV: Xin đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật trong hoạt động KHCN góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua?

Ðồng chí Lê Ðức Ngân: Năm 1964, Sở KH và CN được thành lập với tiền thân là Ban Khoa học và Kỹ thuật của tỉnh. Các thế hệ cán bộ, công chức làm khoa học đã ý thức rõ trách nhiệm đối với sự phát triển KH và CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trải qua chặng đường 53 năm xây dựng và trưởng thành, Sở KH và CN đã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động KH và CN, phát triển tiềm lực KH và CN; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ… Hoạt động KH và CN đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học làm cơ sở xây dựng các quy hoạch phát triển của tỉnh, đồng thời tham gia giải quyết nhiều vấn đề bức xúc do thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội đặt ra. Nguồn lực KH và CN được tăng cường; tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về KH và CN ngày càng hoàn thiện, cơ chế quản lý không ngừng được đổi mới, từ đó hiệu quả quản lý Nhà nước về KH và CN trên địa bàn từng bước nâng cao và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời kỳ đổi mới, hoạt động KH và CN đã được đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phát huy tính tự chủ của doanh nghiệp và bước đầu đã thiết lập được thị trường KHCN, gia tăng hoạt động trao đổi đặt hàng KH và CN giữa cơ quan quản lý Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, góp phần tăng tính năng động, linh hoạt trong hoạt động KH và CN. Trong những năm gần đây, những thành tựu KH và CN đã góp phần quan trọng giải quyết các vấn đề bức xúc do thực tiễn đặt ra trong hầu hết các lĩnh vực phát triển của tỉnh nhà. Tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần nghiên cứu tạo được nhiều giống cây trồng mới năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh như giống lúa Thiên Trường 217, M1-NÐ, CS6-NÐ, giống khoai tây sạch bệnh; sinh sản nhân tạo được nhiều giống thủy sản chất lượng, giá trị kinh tế cao như: cá bống bớp, tôm, tu hài, ngao, cá Hồng mỹ…; cải tiến quy trình canh tác, nuôi trồng thủy sản, thu hoạch và chế biến, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Trong sản xuất công nghiệp, đã giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lựa chọn công nghệ, cải tiến, đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa. Ðã hỗ trợ hầu hết các ngành, UBND các huyện, một số bệnh viện, trường học ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giảng dạy và khám, chữa bệnh. Các nghiên cứu khoa học đã giúp ngành Dược của tỉnh đổi mới công nghệ chiết xuất tinh chất dược liệu, nâng cao chất lượng, mẫu mã và đa dạng hóa sản phẩm. Song song với phát huy nội lực, Sở KH và CN còn nỗ lực đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KH và CN. Trong đó phối hợp với các chuyên gia đến từ CHLB Ðức tổ chức hội thảo quốc tế “Quản lý nước thải bền vững tại tỉnh Nam Ðịnh”; Hội thảo “KHCN góp phần phát triển nông nghiệp bền vững tại tỉnh Nam Ðịnh” nhằm đánh giá hiện trạng sản xuất nông nghiệp; định hướng phát triển nông nghiệp; đề ra các giải pháp ứng dụng cho các ngành sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng phát triển bền vững; Hội thảo “Nâng cao chất lượng đề xuất các nhiệm vụ KHCN tỉnh Nam Ðịnh” với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp... Cán bộ của Sở được cử đi học tập, công tác tại CHLB Ðức, Hàn Quốc, Trung Quốc… để nghiên cứu cách thức tổ chức hoạt động KHCN, tham khảo tiếp thu các tiến bộ KHCN phù hợp với yêu cầu của tỉnh. Những thành tựu nổi bật mà hoạt động KH và CN đạt được trong những năm qua đã góp phần tích cực hiện đại hóa phương thức làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước, đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa trong cả hai lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, CN-TTCN; đặc biệt là đã thay đổi tư duy của người lao động giúp họ thích ứng nhanh với phương thức làm việc khoa học, tuân thủ yêu cầu nghiêm ngặt của các quy trình sản xuất tiên tiến cũng như môi trường làm việc công nghiệp mang tính chuyên môn cao. Với những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành KH và CN tỉnh trong 53 năm qua, Sở KH và CN đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Cờ thi đua của UBND tỉnh nhiều năm cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành. Ðặc biệt năm 2016, Sở KH và CN vinh dự được Ðảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

PV: Thời gian tới, hoạt động KH và CN cần tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nào để thực sự phát huy vai trò là động lực phát triển kinh tế - xã hội, thưa đồng chí?

Ðồng chí Lê Ðức Ngân: Ðể thực hiện tốt quy hoạch phát triển KH và CN của tỉnh đến năm 2020, đặc biệt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIX của Ðảng bộ tỉnh với mục tiêu đưa KH và CN trở thành một trong ba khâu đột phá chiến lược để phát triển nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại, Sở KH và CN xác định nhiệm vụ trọng tâm là làm tốt công tác xây dựng Ðảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chiến lược phát triển KH và CN giai đoạn 2011-2020, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động KH và CN; hướng trọng tâm hoạt động KH và CN vào phục vụ CNH-HÐH, chuyển đổi mô hình tăng trưởng… góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động của tỉnh về phát triển KH và CN phục vụ sự nghiệp CNH-HÐH; ưu tiên đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ KH và CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống trên cơ sở chọn lọc lĩnh vực và địa bàn phù hợp. Nghiên cứu ứng dụng các loại giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ KH và CN trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh để phục vụ cho việc bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng. Xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nâng cao hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường. Ðồng thời tiếp tục tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách cho hoạt động KH và CN cũng như đầu tư tiềm lực khoa học tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực sáng tạo.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Hương (thực hiện)

 

,
,
.
,
,
,
,