Công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Giao Thuỷ
Cập nhật lúc08:17, Thứ Ba, 11/04/2017 (GMT+7)

Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã xác định, một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng là công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị. Chính vì vậy, trong những năm qua, công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị ở Giao Thủy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó, tạo đà cho các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai sâu rộng.

Một lớp Trung cấp chính trị hành chính của huyện Giao Thuỷ.
Một lớp Trung cấp chính trị hành chính của huyện Giao Thuỷ.
Căn cứ thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có và trên cơ sở quy hoạch cán bộ dự nguồn, Ban Thường vụ huyện ủy và các cấp ủy Đảng đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đương chức và dự nguồn với nhiều hình thức: tập trung, tại chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại Trung ương, tỉnh, huyện nhằm đảm bảo tiêu chuẩn theo mục tiêu Nghị quyết số 03 của BCH Đảng bộ huyện. Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Giao Thủy cho biết, chất lượng sau khi đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đã giúp cho các xã, thị trấn về mặt trình độ, chuyên môn; đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa. Huyện ủy giao Ban Tổ chức huyện ủy rà soát cán bộ, đối tượng cán bộ dự nguồn quy hoạch và giao nhiệm vụ cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp và tổ chức phối hợp mở các lớp sơ cấp, trung cấp chính trị để đưa vào bồi dưỡng. Đặc biệt, từ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đến nay, Trung tâm đã tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ dự nguồn và cán bộ trong diện thuộc các ban, ngành trong các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện. Từ năm 2011 đến nay, huyện đã cử 47 đồng chí đi học cao cấp và cử nhân chính trị; 57 đồng chí học trung cấp chính trị; 10 đồng chí đi học thạc sĩ. Cử cán bộ, đảng viên tham dự các lớp trung cấp chính trị do Tỉnh ủy mở dành riêng cho các đối tượng nơi có tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ. Phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh mở các lớp Trung cấp lý luận chính trị; trung cấp quản lý Nhà nước cho trên 500 đồng chí. Đồng thời, trong 2 năm (2015-2016), Đảng bộ huyện đã chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp cảm tình Đảng cho 686 học viên; 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 427 đảng viên mới; 1 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 45 học viên; 47 lớp bồi dưỡng công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho 4.989 đối tượng là cán bộ các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị. Cùng với việc đa dạng hoá, mở rộng liên kết đào tạo, Huyện ủy Giao Thủy quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ báo cáo viên cơ sở, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền, tuyên truyền miệng; cập nhật thông tin, tài liệu mới cho đội ngũ đảng viên, cán bộ MTTQ và các đoàn thể. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Giao Thủy cũng thường xuyên coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, ban hành quy chế làm việc của BCH, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục triển khai quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Công tác bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị tại Đảng bộ huyện Giao Thủy đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, bước đầu khắc phục được tình trạng bổ nhiệm rồi mới đưa đi đào tạo. 
 
Để nâng cao hơn nữa chất lượng học tập và vận dụng lý luận chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, thời gian tới, Huyện ủy Giao Thủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục nâng cao nhận thức và cập nhật thường xuyên các kiến thức mới về lý luận chính trị. Bên cạnh đó, cần mở rộng cách thức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị. Từ đó cán bộ, đảng viên tự nguyện, tự giác học tập, nghiên cứu. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của từng cơ quan, đơn vị cần gắn với khảo sát nhu cầu vị trí công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Khuyến khích và sử dụng cơ chế gắn đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị với việc thực hiện các nội dung về quản lý cán bộ, đảng viên. Cần sớm rà soát và có phương hướng cụ thể xây dựng được đội ngũ giảng viên và báo cáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, tâm huyết với công tác giáo dục lý luận chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc bén về lý luận, am hiểu thực tế, kịp thời đáp ứng những yêu cầu của thời kỳ mới./.
 
Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
 
,
,
.
,
,
,
,