Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Cập nhật lúc07:45, Thứ Hai, 12/08/2013 (GMT+7)

Ngày 9-8-2013, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng, phó Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc, đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03 đến dự.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03.

2 năm qua, việc triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã từng bước đi vào nề nếp, nghiêm túc, tích cực theo tinh thần chỉ đạo, định hướng của Trung ương. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ngày càng nâng cao nhận thức những giá trị nhân văn sâu sắc trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời xác định rõ yêu cầu vừa cấp thiết, vừa lâu dài của việc triển khai thực hiện Chỉ thị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của địa phương, đơn vị. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị, các cấp uỷ Đảng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, hành động xây dựng niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh… Trên cơ sở các chuẩn mực đạo đức theo hướng dẫn đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và bộ phận giúp việc ban hành, các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã cụ thể hoá thành các nội dung phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Đặc biệt, các đơn vị đã chú trọng yêu cầu chuẩn mực đạo đức đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện dân chủ, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm, gắn bó với nhân dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm, sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến đời sống nhân dân như công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, những vướng mắc trong xây dựng NTM, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo... Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có ý thức hơn trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đoàn kết nội bộ, giữ mối liên hệ với quần chúng, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và phòng ngừa vi phạm pháp luật, giảm thiểu tiêu cực xã hội. Từ thực tiễn việc học tập và làm theo Bác đã xuất hiện hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, có tác dụng nêu gương, sức lan toả rộng lớn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã biểu dương những kết quả cấp uỷ, chính quyền các cấp đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 trong 2 năm qua. Nhiều cấp uỷ đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, có những bước đi, cách làm phù hợp, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị, nhất là việc triển khai thực hiện 2 chuyên đề năm 2012 và 2013 với nội dung “Học tập và làm theo tấm gương suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức về phong cách quần chúng, dân chủ nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Tuy nhiên, việc triển khai Chỉ thị số 03 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Việc thành lập bộ phận giúp việc của cấp uỷ Đảng một số nơi còn chậm; một số địa phương còn lúng túng trong tổ chức thực hiện. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nhiều đơn vị chưa cụ thể, phù hợp. Cấp ủy, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm, chưa dành thời gian cho việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. Một số nơi còn tâm lý chờ đợi hướng dẫn ở cấp trên, chưa tích cực, chủ động tìm những cách làm hay, phù hợp với địa phương, đơn vị. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp uỷ cần tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đưa việc học tập các chuyên đề hằng năm về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường kỳ hằng tháng của chi bộ, cơ quan, đoàn thể, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng, đề ra phương hướng khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra sau đợt tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành phong trào sâu rộng, thiết thực.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, UBND tỉnh cho 17 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Tin, ảnh: Hoài Phương
 

,
,
.
,
,
,
,