Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nam Trực: Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, thị trấn
Cập nhật lúc09:03, Thứ Hai, 11/03/2013 (GMT+7)

Bám sát chức năng, nhiệm vụ của một trung tâm bồi dưỡng chính trị (BDCT) cấp huyện, những năm qua, Trung tâm BDCT huyện Nam Trực đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ huyện ủy về công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện. Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, hằng năm Trung tâm đều cử cán bộ tham gia đầy đủ các hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi, các kỳ hội giảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức; qua đó tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên gặp gỡ, học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, cập nhật kiến thức. Đến nay, đội ngũ giảng viên của Trung tâm đã được chuẩn hoá theo quy định.

Cán bộ Trung tâm BDCT huyện Nam Trực triển khai kế hoạch đào tạo năm 2013.
Cán bộ Trung tâm BDCT huyện Nam Trực triển khai kế hoạch đào tạo năm 2013.

Bên cạnh đội ngũ cán bộ, giảng viên tại chỗ, Trung tâm đã tham mưu với Ban Thường vụ huyện ủy xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức gồm 7 đồng chí là lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các ngành, đoàn thể của huyện. Đội ngũ này hầu hết có trình độ đại học về chuyên môn và trình độ cao cấp lý luận chính trị, đã qua thực tiễn công tác ở cơ sở, vì vậy các bài giảng đều gắn với thực tiễn sinh động của cuộc sống. Trong giảng dạy, Trung tâm từng bước đổi mới phương thức truyền đạt, lấy người học làm trung tâm. Kết cấu nội dung chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng bám sát những nguyên lý trong giáo trình đảm bảo ngắn gọn, thiết thực, lý luận gắn với thực tiễn. Giám đốc Trung tâm trực tiếp duyệt đề cương, giáo án các bài giảng thuộc quyền hạn của Trung tâm trước khi giảng viên lên lớp. Riêng các lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể, bài giảng do lãnh đạo các cơ quan có chương trình tập huấn trực tiếp soạn giảng, giám đốc Trung tâm sẽ xem xét bổ sung, sau đó trình Thường vụ huyện uỷ duyệt. Các lớp học từ 1 tuần trở lên, Trung tâm đều phát phiếu để học viên đóng góp ý kiến về phương pháp quản lý lớp, chất lượng giảng dạy của giảng viên và các đề xuất kiến nghị. Ý kiến của học viên được tiếp thu, rút kinh nghiệm trong các kỳ sinh hoạt chuyên môn hằng tháng… Nhờ đó, chất lượng bài giảng và ý thức học tập của học viên được nâng cao, các lớp 100% học viên đều hoàn thành chương trình học tập với tỷ lệ khá, giỏi đạt 70-80%. Mỗi năm Trung tâm mở từ 25-27 lớp ở 10 loại chương trình khác nhau, gồm: Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, các lớp bồi dưỡng cấp ủy viên và cán bộ làm công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ hội, đoàn thể. Riêng năm 2012, Trung tâm đã mở được 28 lớp cho 3.181 lượt học viên, trong đó có 4 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 363 quần chúng ưu tú (một lớp dành riêng cho đoàn viên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ), 3 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 285 đồng chí, 6 lớp bồi dưỡng chuyên đề về lý luận chính trị cho 642 học viên. Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở. Năm 2012, Trung tâm đã tổ chức tập huấn công tác Đảng cho trên 600 đồng chí là bí thư chi bộ cơ sở trong toàn huyện. Ngoài ra Trung tâm phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh mở các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo yêu cầu của cấp ủy. Trong 2 năm 2011 và 2012, Trung tâm đã khai giảng 3 lớp trung cấp chính trị, hành chính cho 403 học viên, chủ yếu là cán bộ của các xã, thị trấn trong huyện.

Hoạt động của Trung tâm BDCT huyện Nam Trực đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy cấp uỷ, chính quyền, hạn chế những sai sót trong quá trình giải quyết các công việc ở cơ sở. Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm BDCT huyện Nam Trực nhiều lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen và đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba./.

Bài và ảnh: Hoài Phương

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,