Góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
HĐND và UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp tục lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Cập nhật lúc08:17, Thứ Tư, 20/03/2013 (GMT+7)

Ngày 18-3-2013, Thường trực HĐND và UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp tục lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Lương Bằng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư các huyện uỷ, thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản: Công văn số 250 của Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Công văn số 412 của Ban TVTU; Kế hoạch số 18 của HĐND tỉnh về tiếp tục triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ và thống nhất với UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể gồm: Chuẩn bị tài liệu và phiếu xin ý kiến đến từng hộ gia đình. Trưởng các thôn, xóm, tổ trưởng dân phố phối hợp với trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư quán triệt yêu cầu, phổ biến tài liệu, hướng dẫn cách ghi phiếu, xin ý kiến và thời gian nộp phiếu. Việc tổng hợp kết quả phiếu xin ý kiến các hộ dân được thực hiện theo thôn, xóm, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố và tổng hợp chung toàn tỉnh. HĐND Thành phố Nam Định và UBND các huyện xây dựng kế hoạch của địa phương và tổ chức hội nghị triển khai của huyện, thành phố xong trước ngày 25-3-2013. Các xã, phường, thị trấn gửi tài liệu, phiếu xin ý kiến đến các hộ gia đình xong trước ngày 27-3-2013. Các thôn, xóm, tổ dân phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xong trước ngày 31-3. Các huyện, thành phố tổng hợp kết quả gửi về Thường trực HĐND tỉnh xong trước ngày 13-4-2013.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tiếp tục triển khai lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và yêu cầu các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhất là các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể ở các địa phương, đơn vị cần thực hiện tốt việc lấy ý kiến đóng góp của từng hộ gia đình, có nội dung và hình thức cụ thể, phù hợp với các đối tượng để việc đóng góp ý kiến được tập trung, có chất lượng, bảo đảm đúng thời gian kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, cần tiếp tục xác định việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần được ưu tiên thực hiện nhằm tạo sự nhất trí cao trong toàn xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân./.

Quốc Tuấn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,