Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Cập nhật lúc07:47, Thứ Ba, 25/12/2012 (GMT+7)

Phát huy kết quả đạt được sau 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hơn 1 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 8 nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Việc thực hiện Chỉ thị số 03 diễn ra cùng thời điểm với việc toàn Đảng đang tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nên việc học tập, làm theo Bác càng trở nên thiết thực, ý nghĩa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức

Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 03 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cấp uỷ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, trong đó tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với đối tượng là đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhiều đơn vị đã lấy chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” làm trọng tâm để triển khai thực hiện. Ngành GD và ĐT đã bổ sung nội dung, chương trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy chính khoá và ngoại khoá hoặc lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua ở các trường học. Cụ thể, đối với cấp tiểu học và THCS, nội dung học tập và làm theo lời Bác được đưa vào môn Giáo dục công dân và cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Việc học tập tấm gương đạo đức của Bác còn được đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng của các cơ quan, đơn vị. Các đảng bộ: Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Hải Hậu, Nam Trực… đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nghiên cứu thảo luận về các tác phẩm, lời dạy của Bác. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cấp uỷ các cấp còn chú trọng xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều đơn vị đã cụ thể hoá một cách chi tiết, cụ thể đến từng đối tượng, xây dựng thành những khẩu hiệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đảng bộ Giao Thuỷ đã xây dựng chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan hành chính sự nghiệp cần thực hiện tốt “Ba đúng - Ba cần - Ba nên - Ba chống - Ba không” trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời hướng dẫn từng ngành, từng lĩnh vực chọn lựa một lời dạy tiêu biểu của Bác đối với ngành mình để cụ thể hoá thành chuẩn mực hướng tới. Đặc biệt, cấp uỷ các cấp đã chú trọng xây dựng chuẩn mực đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị gắn với việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch đăng ký rèn luyện, phấn đấu của cá nhân qua từng quý, từng năm gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân. Mỗi cán bộ, đảng viên đều nhận thức trong điều kiện có nhiều thời cơ và thách thức đan xen như hiện nay, việc đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác là một việc làm cần thiết, không chỉ là yêu cầu của cách mạng mà còn là tình cảm, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân.

Cty May I (Đảng bộ Tổng Cty CP Dệt may Nam Định) triển khai tốt phong trào thực hành tiết kiệm theo lời dạy của Bác.
Cty May I (Đảng bộ Tổng Cty CP Dệt may Nam Định) triển khai tốt phong trào thực hành tiết kiệm theo lời dạy của Bác.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03, sự thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của Bác một lần nữa lại được khơi dậy mạnh mẽ trong từng chi bộ Đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là ở đội ngũ cán bộ chủ chốt, đã có tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đó là tiền đề quan trọng bảo đảm cho việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh, công tác cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện và nhân rộng. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị được nâng cao, tác phong làm việc được đổi mới, bước đầu đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Nhiều địa phương đã tập trung chỉ đạo khắc phục, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ rệt. Các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; các huyện, thành phố đã thực hiện khoán chi hành chính, thực hành tiết kiệm trong sử dụng xe công, mua sắm vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm, giảm các cuộc hội họp không cần thiết. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu. Ở chi bộ số 14, phường Trần Hưng Đạo (TP Nam Định), thấm nhuần lời dạy của Bác về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, chi bộ đã chấn chỉnh tác phong sinh hoạt của cán bộ, đảng viên bảo đảm đúng giờ, đầy đủ, không hút thuốc lá trong hội nghị, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng Thành Nam xanh - sạch - đẹp. Đảng bộ Tổng Cty CP Dệt may Nam Định đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, trong đó có việc tiết kiệm điện năng được 2,5 tỷ đồng/năm góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 6.000 cán bộ, công nhân lao động. Đối với mỗi cá nhân, bằng những việc làm tuy nhỏ nhưng đã góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Nguyễn Xuân Khiêm, Bí thư chi bộ 8 xã Hải Minh (Hải Hậu) đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xóm xây dựng xóm văn hoá. Đến nay 82% gia đình đạt gia đình văn hoá, 75% hộ đạt tiêu chí gia đình NTM, năm 2011 được Huyện uỷ khen thưởng về công tác dân vận. Đồng chí Nguyễn Văn Dưỡng, trưởng xóm 5, xã Hải Thanh (Hải Hậu) luôn gương mẫu trong mọi phong trào của địa phương, vận động nhân dân trồng 10 mẫu cây vụ đông trên đất 2 lúa, hiến trên 20 nghìn m2 đất làm giao thông nội đồng, hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, đóng góp trên 500 ngày công và 120 triệu đồng làm đường thôn xóm... Đảng viên trẻ, bác sỹ Hoàng Ngọc Hà, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ, có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học, là người thành lập và duy trì hoạt động trang web chuyên về da liễu nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và phục vụ công tác điều trị...

Việc học tập và làm theo lời Bác của mỗi tập thể, mỗi cá nhân là những việc làm rất cụ thể, giản dị trong cuộc sống hằng ngày nhưng chứa đựng trong đó là lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu. Những kết quả bước đầu qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã tạo ra những động lực mới giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành thành tích mới trong giai đoạn tới./.

Bài và ảnh: Hoài Phương

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,