Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII
Cập nhật lúc07:53, Thứ Tư, 05/12/2012 (GMT+7)

Ngày 3-12-2012, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 16 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; tình hình thực hiện thu, chi NSNN năm 2012 và phương án phân bổ thu, chi NSNN năm 2013. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Việt Thắng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị. 

Năm 2012, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần chủ động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và cấp uỷ, chính quyền các cấp; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình  kinh tế - xã hội năm 2012 của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tổng sản phẩm GDP ước đạt 12.755 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2011, GDP bình quân đầu người ước đạt 20,7 triệu đồng. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 4.708 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2011. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay, trong 96 xã xây dựng NTM giai đoạn (2011-2015), có 13 xã đạt 13-14 tiêu chí; 44 xã đạt 10-12 tiêu chí; 39 xã đạt 5-9 tiêu chí. Công tác dồn điền đổi thửa, ước tính đến hết năm 2012 có 150 xã giao xong đất ngoài thực địa, đạt hơn 70% số xã, thị trấn thực hiện. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 14.922 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực giao thông, điện lực, tài chính, ngân hàng đều có bước tăng trưởng khá. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: ngành GD và ĐT hoàn thành năm học 2011-2012 ở các cấp học, ngành học và tiếp tục đứng trong tốp đầu toàn quốc về phong trào và chất lượng giáo dục. Đặc biệt, toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã nỗ lực thi đua, tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Quyết định công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh và Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần - Chùa Phổ Minh. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được tăng cường; việc quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được thực hiện nghiêm túc, đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quân sự - quốc phòng địa phương được củng cố, tăng cường... Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2012 vẫn còn tồn tại hạn chế như: một số chỉ tiêu thực hiện chưa đạt so với kế hoạch đề ra; thu NSNN gặp nhiều khó khăn; tình trạng nợ đọng thuế, nợ và chậm đóng BHXH của các doanh nghiệp có xu hướng tăng; tỷ suất sinh cao, tỷ số giới tính khi sinh tiếp tục chênh lệch. Công tác GPMB còn khó khăn, chưa tạo được sự đồng thuận cao của người dân, tình hình khiếu nại tố cáo diễn biến phức tạp. Tình trạng buông lỏng quản lý đất đai, hành lang an toàn giao thông, đê điều, an toàn điện, bảo đảm môi trường ở một số huyện, xã chậm được khắc phục...

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Việt Thắng
Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Việt Thắng

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của tỉnh là tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, cố gắng giữ ổn định nền kinh tế, đồng thời nâng cao hiệu quả và tính bền vững để phát triển. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ. Phát triển sản xuất nông nghiệp với trình độ thâm canh cao; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển; tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển sản xuất, kinh doanh, trong đó chú trọng đầu tư các dự án có hiệu quả, các công trình hạ tầng quan trọng. Thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát triển KH-CN, bảo vệ môi trường... Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh, TTATXH. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến đánh giá tình  hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; tình hình thực hiện thu, chi NSNN năm 2012 và phương án phân bổ thu, chi NSNN năm 2013. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều thống nhất với những kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội mà báo cáo đã nêu, đồng thời làm rõ thêm một số tình hình và nguyên nhân tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực; đề nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xây dựng NTM; có cơ chế chính sách phù hợp để kiềm chế gia tăng sinh con thứ ba, mất cân bằng giới tính; chỉ đạo quyết liệt hơn trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo… 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thời tiết diễn biến phức tạp, tuy nhiên, được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, hoàn thành 18/24 chỉ tiêu. Kinh tế có dấu hiệu phục hồi, sản xuất nông nghiệp ổn định, chương trình xây dựng NTM đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc và đạt được nhiều kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp giữ được tốc độ tăng trưởng khá, thương mại - dịch vụ phát triển ổn định. Trong tình hình kinh tế khó khăn nhưng tỉnh vẫn bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội lâu dài; an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững... Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đối với từng địa phương, đơn vị. Thống nhất thực hành tiết kiệm triệt để trong việc sử dụng ngân sách. Đặc biệt, đối với lĩnh vực phát triển kinh tế cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài; tiếp tục tập trung xây dựng NTM, phát triển kinh tế biển, bảo đảm an sinh xã hội, tập trung giải quyết các vấn đề quốc phòng an ninh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trước mắt cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm như hoàn thành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; khắc phục hậu quả cơn bão số 8 và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để nhân dân yên tâm đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ  2013./.

Văn Trọng

 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,