Ngày làm việc thứ hai mươi lăm, hai mươi sáu, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII
Thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn và Luật Thủ đô
Cập nhật lúc08:15, Thứ Sáu, 23/11/2012 (GMT+7)

* Thảo luận hai dự án luật

Ngày 21-11, trong ngày làm việc thứ 25, kỳ họp thứ tư, Quốc hội (QH) khóa XIII, các đại biểu làm việc tại hội trường, thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, Hội đồng nhân dân (HĐND) bầu hoặc phê chuẩn; Luật Thủ đô và thảo luận hai dự án luật, gồm: Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, Luật Phòng, chống khủng bố.

QH, HĐND lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người nào?

Mở đầu phiên họp buổi sáng, QH đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn và Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp Lê Minh Thông đọc toàn văn dự thảo nghị quyết nói trên. Trên cơ sở đó, QH đã tiến hành biểu quyết thông qua ba nội dung quan trọng của nghị quyết. Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng được thông qua với 468 đại biểu tán thành, bằng 93,98% tổng số đại biểu QH. Theo đó, QH lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau đây:
a) Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước;

Đại biểu Quốc hội Trần Quang Chiểu (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định) phát biểu tại Hội trường.
Đại biểu Quốc hội Trần Quang Chiểu (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định) phát biểu tại Hội trường.

b) Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

c) Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ;

d) Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước.

Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân.

Điều 8 quy định về quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp QH được thông qua với 462 đại biểu tán thành, bằng 92,77% tổng số đại biểu QH. Điều 10 quy định về hệ quả đối với người được QH, HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp" được thông qua với 470 đại biểu tán thành, bằng 94,38% tổng số đại biểu QH. Điều này quy định người có quá nửa tổng số đại biểu QH, đại biểu HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp" thì có thể xin từ chức. Người có trên hai phần ba tổng số đại biểu QH, đại biểu HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp" hoặc hai năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu QH, đại biểu HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp" thì Ủy ban Thường vụ QH, Thường trực HĐND trình QH, HĐND bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Nghị quyết này.

Sau đó, QH đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo nghị quyết với 474 đại biểu tán thành, bằng 95,18% tổng số đại biểu QH.

Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai hay phòng, chống thiên tai?

Thảo luận dự án Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, hầu hết các ý kiến phát biểu tán thành về sự cần thiết ban hành luật này. Bởi Việt Nam với khí hậu nhiệt đới gió mùa nằm ở một trong năm ổ bão lớn của thế giới, hằng năm phải đối mặt nhiều loại thiên tai xảy ra. Trong những năm gần đây, diễn biến thiên tai và thời tiết ở Việt Nam ngày càng có nhiều biểu hiện bất thường và phức tạp hơn. Biến đổi khí hậu và tình trạng trái đất ấm lên được cảnh báo sẽ làm cho thiên tai trở nên tồi tệ hơn trên phạm vi toàn cầu. Ở cấp độ quốc gia, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa cùng với sự gia tăng dân số càng làm gia tăng các nguy cơ, hiểm họa trước thiên tai.

Trong thảo luận, vấn đề nổi lên, được nhiều đại biểu cho ý kiến là tên gọi của luật. Theo Nghị quyết số 20/2011/QH13 thì tên gọi của luật là "Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai". Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự án luật, để phù hợp nội dung của luật, Chính phủ xin phép QH cho đổi tên luật là "Luật Phòng, chống thiên tai".

Điều 4 dự thảo luật quy định sáu nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai, được nhiều ý kiến phát biểu đồng tình. Đó là, phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả; Phòng, chống thiên tai là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân, trong đó "cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau, nhà nước hỗ trợ"; Phòng, chống thiên tai thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ": chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ; Nội dung phòng, chống thiên tai phải được lồng ghép trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, bộ, ngành, địa phương; Hoạt động cứu trợ phải bảo đảm tính nhân đạo, kịp thời, công bằng, hợp lý, đúng đối tượng và phù hợp các quy định của pháp luật; Phòng, chống thiên tai phải kết hợp sử dụng kinh nghiệm truyền thống với tiến bộ khoa học - công nghệ, giải pháp công trình và phi công trình; bảo đảm bình đẳng giới và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều quy định mang tính đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Buổi chiều, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thủ đô, các đại biểu QH tiến hành bỏ phiếu thông qua dự án luật này với 377 đại biểu tán thành, bằng 75,7% tổng số đại biểu QH.

Luật Thủ đô có bốn chương, 27 điều, trong đó đưa ra nhiều chính sách xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô. Theo quy định của luật, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, phải bảo đảm xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của Thủ đô với các tỉnh, thành phố trực thuộc TW trong vùng Thủ đô và cả nước. Luật quy định, biểu tượng của Thủ đô là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và quy định những điều kiện trao tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô. Luật cho phép HĐND Thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt cao hơn không quá hai lần đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong ba lĩnh vực: văn hóa, đất đai và xây dựng. Về quản lý dân nhập cư vào Thủ đô, các quy định của luật cơ bản giữ nguyên điều kiện đăng ký thường trú như quy định của Luật Cư trú đối với các trường hợp được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, về ở cùng với người thân hoặc trước đây đã từng có hộ khẩu trong nội thành... Với những trường hợp khác muốn đăng ký thường trú ở nội thành phải có điều kiện tạm trú liên tục tại nội thành từ ba năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở, bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của HĐND Thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản cho đăng ký thường trú vào nhà thuê của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê. 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2013.

Đẩy mạnh phòng ngừa hoạt động khủng bố

Thảo luận dự án Luật Phòng, chống khủng bố (PCKB), đa số ý kiến phát biểu cho rằng, việc ban hành luật này là cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác đấu tranh PCKB, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Nhiều đại biểu đề nghị, trong thời điểm đất nước còn nhiều khó khăn như hiện nay, chúng ta chưa nên thành lập lực lượng chuyên trách PCKB, mà chỉ nên giao thêm nhiệm vụ, quyền hạn về PCKB và đầu tư thêm một số trang thiết bị, tăng cường huấn luyện cho lực lượng sẵn có của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Hôm qua, ngày 22-11-2012, ngày làm việc thứ hai mươi sáu của kỳ họp, QH họp phiên toàn thể tại hội trường; buổi sáng, biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và thảo luận về dự án Luật Hòa giải cơ sở; buổi chiều, thảo luận về dự án Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh, họp riêng để nghe báo cáo về tình hình Biển Đông./.

Theo Nhân dân

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,