Xuân Trường tập trung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
Cập nhật lúc21:33, Thứ Bảy, 21/07/2012 (GMT+7)
Hoạt động sản xuất tại xí nghiệp may liên doanh Việt Hồng thuộc LĐLĐ huyện Xuân Trường.
Hoạt động sản xuất tại xí nghiệp may liên doanh Việt Hồng thuộc LĐLĐ huyện Xuân Trường.

Năm 2012, cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất trong CNVCLĐ, LĐLĐ huyện Xuân Trường đã tập trung xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. Ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo 140 tổ chức công đoàn cơ sở với hơn 5.000 CNVCLĐ tổ chức hội nghị CNVCLĐ, hội nghị ký kết thỏa ước lao động ở các tổ chức công đoàn ngoài quốc doanh, qua đó phát huy tinh thần làm chủ tập thể, tính năng động, sáng tạo và chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. LĐLĐ huyện đã tiến hành rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập mới tổ chức công đoàn cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2012, LĐLĐ huyện đã phát triển được 367 đoàn viên công đoàn, thành lập 1 công đoàn cơ sở. Để đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, LĐLĐ huyện đã chủ động phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn cho hơn 200 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và nghiệp vụ công tác công đoàn. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện luôn quan tâm đến công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn. LĐLĐ huyện đã rà soát, giải thể một số công đoàn cơ sở không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tiến hành kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở khối công đoàn cấp xã, thị trấn và khối công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Thực hiện kế hoạch số 03 của LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XVI Công đoàn tỉnh, từ quý II-2012, LĐLĐ huyện đã tập trung chỉ đạo công đoàn cấp cơ sở tiến hành đại hội. Đến nay, có gần 30% số công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội công đoàn. Theo kế hoạch đến hết quý III-2012, toàn huyện sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội công đoàn cấp cơ sở. Việc chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm đúng tiến độ đại hội công đoàn cấp cơ sở trên địa bàn huyện đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tổ chức công đoàn, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp rộng rãi CNVCLĐ vào tổ chức công đoàn. Cùng với việc tập trung xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ở huyện Xuân Trường đã phát triển sâu rộng, động viên được đông đảo CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác đạt năng suất, hiệu quả cao. Thực hiện phong trào "Công đoàn Nam Định chung sức xây dựng môi trường nông thôn mới", các công đoàn cơ sở trong huyện đã vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp với tổng số tiền hơn 53 triệu đồng ủng hộ "Quỹ xây dựng môi trường nông thôn mới" vượt mức kế hoạch giao. Hưởng ứng phong trào thi đua "Lao động giỏi - lao động sáng tạo", nhiều tổ chức công đoàn cơ sở như: Công đoàn Bệnh viện đa khoa huyện, công đoàn các xã Xuân Vinh, Xuân Ngọc, công đoàn Xí nghiệp may liên doanh Việt Hồng… đã trở thành những điển hình tiêu biểu. Ngoài ra, các phong trào "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", "Luyện tay nghề, thi thợ giỏi"; phong trào nữ công "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" ở các tổ chức công đoàn cơ sở trong huyện… cũng luôn diễn ra sôi nổi, được đông đảo CNVCLĐ tích cực tham gia hưởng ứng, đạt kết quả cao. Nét mới ở công đoàn cơ sở là phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong các lĩnh vực: tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát triển CN-TTCN và các làng nghề thủ công truyền thống, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới...

Việc tập trung xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh và từng bước nâng cao chất lượng phong trào CNVCLĐ đã góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, doanh nghiệp, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2012, LĐLĐ huyện Xuân Trường phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong việc đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Nam Định./.

Bài và ảnh: Quốc Tuấn
 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,