Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2012)
Tiếp tục phát động sâu rộng hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...
Cập nhật lúc07:13, Thứ Ba, 24/07/2012 (GMT+7)

Tiếp tục phát động sâu rộng hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt phương châm xã hội hoá công tác chăm sóc người có công với cách mạng

(Bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ kỷ niệm)

 

Kính thưa: - Các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng!
                  - Các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ tiêu biểu!
                    - Thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Hoà chung không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I, cùng với cả nước, trên địa bàn toàn tỉnh đang diễn ra nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tri ân những người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2012), thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Đạo lý và truyền thống tốt đẹp đó đã góp phần tạo nên sức mạnh vĩ đại của dân tộc chiến thắng giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước và đang vững bước trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Hôm nay, tỉnh ta long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, biểu dương các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và “Đền ơn đáp nghĩa”. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu về dự hội nghị; xin gửi đến tất cả các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và người có công toàn tỉnh những tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc và những lời thăm hỏi ân cần, trân trọng nhất.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Để báo đáp sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, từ năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định lấy ngày 27-7 là Ngày Thương binh toàn quốc (sau này là Ngày Thương binh - Liệt sỹ). Kể từ đó đến nay, ngày 27-7 hằng năm là dịp để chúng ta tôn vinh, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, là dịp để chúng ta giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ bằng các hoạt động thiết thực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sỹ là người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải quan tâm, thương yêu và giúp đỡ họ”. Trong 65 năm qua, công tác chăm lo đời sống thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng đã trở thành chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đảng và Nhà nước thường xuyên hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt chính sách với người có công nhằm tạo điều kiện cho thương binh, gia đình liệt sỹ được hưởng những chính sách ưu đãi của Nhà nước, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với người dân tại địa phương. Tại Nam Định, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn tỉnh.

Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công của tỉnh cũng thường xuyên được chú trọng phát động thực hiện với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Đặc biệt là sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của cả xã hội… với tất cả tình cảm, trách nhiệm, thể hiện sự biết ơn đối với những thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ trong việc nhận nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây nhà tình nghĩa, thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ phương tiện cho thương binh, trao học bổng cho con liệt sỹ, thương binh… Chúng ta cũng hết sức trân trọng, khâm phục và cảm kích những cố gắng lớn lao của những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và những người có công về sự chia sẻ với những khó khăn chung của đất nước, của tỉnh nhà, chủ động không ngừng nỗ lực, cố gắng, vượt lên những khó khăn riêng, hoà mình vào cuộc sống, tiếp tục mang sức lực, trí tuệ để xây dựng, ổn định và cải thiện cuộc sống gia đình.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân đã tích cực tham gia thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” tại địa phương; xin nhiệt liệt biểu dương những tấm gương tiêu biểu là các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ đã nỗ lực vươn lên tiếp tục chiến đấu với thương tật, bệnh tật, khắc phục khó khăn phấn đấu để trở thành những tấm gương điển hình trong công tác, lao động sản xuất, những việc làm của các bác, các anh, các chị đã góp phần không nhỏ và có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày nay.

Thưa các vị đại biểu và các đồng chí!

Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng đối với gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng, trong thời gian qua chúng ta đã thực hiện được nhiều nội dung quan trọng trong giải quyết chế độ, chính sách cho các diện đối tượng; đời sống của các gia đình chính sách, người có công đã cơ bản được ổn định, được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy vậy, cũng còn một bộ phận người có công do tình trạng thương tật, bệnh tật, hoàn cảnh gia đình nên vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Do đó, tôi đề nghị:

1 - Các cấp uỷ Đảng, chính quyền phải tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt hơn nữa các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Các ngành, các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu đề xuất các biện pháp để quan tâm, nâng cao hơn nữa đời sống của người có công, đảm bảo các hộ gia đình người có công giữ vững mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân ở địa phương; phấn đấu 100% hộ người có công được xây dựng nhà ở an toàn và không còn nằm trong diện nghèo.

2 - Tiếp tục phát động sâu rộng hơn nữa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", thực hiện tốt phương châm xã hội hoá công tác chăm sóc người có công với cách mạng: Vận động nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, các cơ quan, các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước… tham gia tích cực thực hiện các chương trình tình nghĩa, làm cho mỗi gia đình người có công "yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần và có điều kiện tham gia hoạt động ích lợi cho xã hội", như Bác Hồ của chúng ta đã căn dặn. Đó cũng là những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I của tỉnh nhà.

3 - Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước.

4 - Tuyên truyền niềm tự hào truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong các tầng lớp nhân dân, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc và trân trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ và những người có công với nước. Đặc biệt giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, của tỉnh nhà, tích cực học tập, noi gương các anh hùng liệt sỹ, thương binh vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với toàn dân xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp văn minh, xây dựng Thành phố Nam Định là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng và xây dựng nông thôn mới.

5 - Trân trọng đề nghị các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Bộ LĐ-TB và XH tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp tỉnh Nam Định tháo gỡ những khó khăn trong giải quyết chính sách ưu đãi người có công tại địa phương. Đồng thời, quan tâm với các hình thức cụ thể, thiết thực để hỗ trợ, chăm sóc người có công của tỉnh Nam Định nói riêng và người có công của cả nước nói chung được thụ hưởng các chương trình tình nghĩa, ổn định và nâng cao đời sống, nhất là việc hỗ trợ cải thiện nhà ở an toàn.

Một lần nữa, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh tôi xin gửi tới các cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng tình cảm kính trọng và lòng biết ơn vô hạn.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sỹ, thương bệnh binh, người có công với nước đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kính chúc các vị đại biểu và các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc!
 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,