Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng đất
Cập nhật lúc07:19, Thứ Năm, 26/07/2012 (GMT+7)

Thời gian qua, tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất gia tăng tại một số địa phương trong tỉnh. Các cấp, các ngành chức năng và địa phương cần có các biện pháp hữu hiệu để chấn chỉnh. Trong đó, cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ quan trọng này.

Hiện nay, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai ở một số địa phương trong tỉnh chủ yếu là lấn chiếm, làm nhà ở trên đất công, đất chuyển đổi, đất thuộc hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đất nông nghiệp; chuyển đổi sản xuất nông nghiệp không đúng quy hoạch; giao đất không đúng thẩm quyền, thôn đội tự ý bán đất… Qua kiểm tra cho thấy, những năm gần đây, huyện Nam Trực có hàng nghìn trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất. Trong đó, Thị trấn Nam Giang có 577 trường hợp vi phạm, diện tích vi phạm là 5,98ha; xã Điền Xá có 1.239 trường hợp vi phạm, diện tích vi phạm là 72,71ha; xã Hồng Quang có 485 trường hợp vi phạm, trong đó có 33 trường hợp tự ý xây nhà trên hành lang an toàn giao thông quốc lộ 21 và lấn chiếm dòng chảy sông An Lá, 143 trường hợp xây nhà, lấn chiếm dòng chảy sông Châu Thành. Tại một số địa phương của các huyện Trực Ninh, Ý Yên, Xuân Trường có tình trạng thôn đội tự ý bán đất trái phép. Toàn tỉnh có hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp được giao đất để đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất nhưng hoặc chậm triển khai, thậm chí không triển khai xây dựng gây lãng phí, kém hiệu quả… Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thời gian qua công tác tuyên truyền thực hiện Luật Đất đai của các địa phương chưa được thường xuyên, sâu rộng. Nhiều cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định về Luật Đất đai; một số địa phương buông lỏng công tác quản lý, có nơi các thôn, xóm tùy tiện giao đất, cho thuê đất không đúng quy định; công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sát với yêu cầu thực tiễn ở cơ sở. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên nên việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm không kịp thời. Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai còn yếu kém, lúng túng trong việc xử lý các vi phạm. Ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thấp, có tình trạng né tránh trách nhiệm, bao che vi phạm. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên không tốt, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, làm nhà trái phép dẫn đến một bộ phận nhân dân làm theo…

Xây dựng nhà ở vi phạm hành lang đê (Ảnh minh họa/Internet).
Xây dựng nhà ở vi phạm hành lang đê (Ảnh minh họa/Internet).

Nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn, năm 2011, Huyện ủy Nam Trực đã xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác này. Huyện uỷ đề ra 2 nhiệm vụ trọng tâm và 7 giải pháp nhằm chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đất đai. Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết không để phát sinh những trường hợp vi phạm mới và giải quyết dứt điểm các vi phạm đã xảy ra theo đúng quy định của pháp luật, tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong công tác quản lý đất đai, lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật về đất đai trên địa bàn từng xã, thị trấn và toàn huyện. Đồng chí Triệu Đức Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Trực cho biết, quan điểm chỉ đạo của huyện uỷ là nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cả trước mắt và lâu dài nhằm đưa công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp, góp phần ổn định tình hình an ninh nông thôn, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vi phạm với tinh thần kiên quyết, dứt điểm, nghiêm túc, không để sự việc kéo dài. Vi phạm thuộc thẩm quyền cấp nào, cấp đó phải tự chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo giải quyết. Kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân liên quan đến việc vi phạm về công tác quản lý đất đai. Thời gian qua, Huyện ủy Nam Trực đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết gồm 22 thành viên; chỉ đạo UBND huyện xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện chi tiết. Chỉ đạo đảng uỷ 20 xã, thị trấn trong huyện xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc. Tổ chức quán triệt nghị quyết của huyện uỷ, kế hoạch của UBND huyện, nghị quyết của Đảng uỷ xã, thị trấn tới từng chi bộ. Triển khai thống kê, rà soát, phân loại vi phạm.

Không ban hành nghị quyết chuyên đề nhưng thời gian qua, Huyện ủy Trực Ninh cũng luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn. Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, thống kê, phân loại sai phạm; xử lý và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền. Trước mắt kiên quyết không để phát sinh sai phạm mới. Huyện Trực Ninh vừa được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đến năm 2020 bảo vệ nghiêm ngặt hơn 7.300ha đất lúa. Để thực hiện được nhiệm vụ này, huyện chỉ đạo tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trước mắt tập trung ngăn chặn tình trạng chuyển đổi phương thức sản xuất trên đất trồng lúa không theo quy hoạch đang khá phổ biến hiện nay. Cùng với đó, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ việc xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh và địa phương. Sau dự án quốc lộ 21, đường 490, thời điểm hiện tại cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đang tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng đường 486B, đường Trái Ninh, đường Thanh Đại. Đây là các dự án không áp dụng chính sách bồi thường, do vậy huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống ven các tuyến đường tự dỡ bỏ công trình, bàn giao mặt bằng; phát huy vai trò gương mẫu thực hiện của cán bộ, đảng viên. Đến nay, hầu hết các hộ dân sinh sống ven các tuyến đường trên thuộc diện phải giải tỏa đều đã chấp hành, tạo điều kiện cho việc thi công công trình đảm bảo đúng tiến độ…

Thực tế cho thấy, công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, bất cập, tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai chưa được ngăn chặn, xử lý dứt điểm. Công tác giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhiều dự án. Để khắc phục những khó khăn, bất cập này, đòi hỏi phải có sự nỗ lực cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp. Ngày 3-7-2012, tại hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, thông qua Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh” với nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng. Các cấp ủy Đảng trong tỉnh cần nghiêm túc quán triệt, vận dụng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết quan trọng này, từng bước chấn chỉnh những vi phạm, đưa công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh vào nền nếp./.

Trần Duy Hưng

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,