Phát biểu của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hồng Hà bế mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016
Cập nhật lúc07:11, Thứ Hai, 09/07/2012 (GMT+7)

Kính thưa: - Các vị đại biểu Quốc hội
                 - Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
                - Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
                - Các vị đại biểu, khách mời tham dự kỳ họp

Sau 3 ngày làm việc tích cực, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu HĐND đã tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận, đánh giá toàn diện về những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và thống nhất nhận định:

6 tháng đầu năm 2012, trong điều kiện có rất nhiều khó khăn trong nước và trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, sự chỉ đạo, điều hành tập trung, cụ thể, tích cực của UBND tỉnh và chính quyền các cấp, sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, MTTQ và các đoàn thể, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 10,1%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3,3%; vụ xuân được mùa, năng suất ước đạt 69 tạ/ha; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 21,1%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 9,2%; giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn tăng 11%; vốn đầu tư xã hội tăng 16%, đã đưa vào sử dụng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội mới có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được một số kết quả, hoàn thành cơ bản việc lập quy hoạch sản xuất nông nghiệp, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã, thị trấn trong toàn tỉnh. Đã có 59 xã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa. Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phê duyệt một số quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, phương án sử dụng đất lúa của các huyện, thành phố. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp của tỉnh và triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tích cực thực hiện kế hoạch kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Quyết định công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Diện mạo thành phố đã có sự thay đổi rõ rệt. Ngành Giáo dục - Đào tạo tiếp tục đạt thành tích cao. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là tích cực và có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, còn có những khó khăn, hạn chế, yếu kém: Một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội tuy đều tăng so với cùng kỳ nhưng tốc độ tăng chậm, đạt thấp so với kế hoạch và chưa bền vững. Việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa ở một số địa phương chưa tích cực, chủ động, chưa thực chất, chưa huy động được nhiều nguồn lực thực hiện. Cơ cấu mùa vụ, cây con chuyển dịch còn chậm, sản xuất vụ đông chưa được quan tâm đúng mức. Sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng; đình trệ, thu hẹp quy mô sản xuất; tiến độ một số dự án đầu tư xây dựng còn chậm. Môi trường đầu tư tuy đã được cải thiện tích cực nhưng vẫn chưa thật sự thông thoáng, hấp dẫn. Hiệu quả cải cách hành chính chưa thể hiện thật rõ. Công tác quản lý và sử dụng đất đai, môi trường còn bị buông lỏng ở một số lĩnh vực và một số địa phương. Tình hình khiếu nại, tố cáo, tội phạm, trật tự xã hội, an toàn giao thông tuy đã được tập trung giải quyết và đạt được một số kết quả mới, nhưng còn biểu hiện phức tạp, số lượng án và đơn thư khiếu nại tố cáo đều tăng hơn so cùng kỳ, có việc chưa giải quyết dứt điểm. Đời sống, việc làm của nhân dân còn khó khăn. Những hạn chế yếu kém trên đây do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chính, nhất là do một số cấp ủy, chính quyền chưa thật chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chưa đề ra được nhiều sáng kiến, giải pháp cụ thể, hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Sự phối hợp giữa các ngành, cấp trong một số việc chưa chặt chẽ, thường xuyên. Một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tâm huyết, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các vị đại biểu HĐND cơ bản tán thành phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2012 được đề cập trong báo cáo của UBND tỉnh và ý kiến đồng chí Chủ tịch UBND tại kỳ họp, đồng thời bổ sung một số nội dung, giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của năm 2012, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là:

1. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 13 của Chính phủ và định hướng lãnh đạo của Tỉnh ủy về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Phấn đấu quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tiếp tục triển khai tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa theo kế hoạch. Chú trọng chỉ đạo và có nhiều cơ chế chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; bảo đảm mùa vụ thắng lợi, mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông. Tập trung thu hút đầu tư và khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao tại các khu, cụm công nghiệp. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển giáo dục, đào tạo; kế hoạch đào tạo nhân lực, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, tăng cường xuất khẩu. Tổ chức thành công kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định gắn với việc thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng Thành phố Nam Định trở thành Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Tiếp tục triển khai công tác xây dựng khu Kinh tế Ninh Cơ. Chỉ đạo và thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 vào năm 2014 tại Nam Định. Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013.

2. Hoàn thành việc phê duyệt, tổ chức quảng bá, công khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu. Kiên quyết điều hành phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc nhất, đồng thời kiên trì thực hiện những công việc phục vụ cho sự phát triển bền vững, lâu dài của tỉnh trong những năm tới. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất - kinh doanh với các trọng tâm là đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, chuẩn bị tốt các điều kiện về đất đai, nguồn nhân lực, bổ sung hoàn thiện các cơ chế khuyến khích, thu hút đầu tư và khuyến khích phát triển các ngành sản xuất kinh doanh theo định hướng của tỉnh.

3. Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm các loại, củng cố quốc phòng, bảo đảm giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tăng cường đấu tranh phòng ngừa và triệt phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng và các loại vũ khí khác, hành động man rợ, gây hậu quả xấu tới tư tưởng, tài sản và tính mạng của nhân dân. Giữ nghiêm kỷ luật trong điều hành ngân sách, phấn đấu tăng thu và tiết kiệm chi.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh cũng đã xem xét, thảo luận về hoạt động của HĐND và nghe báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Trong 6 tháng đầu năm 2012, HĐND tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế; đẩy mạnh công tác giám sát; kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần đảm bảo ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh đã tăng cường tiếp xúc, liên hệ, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri và phản ánh kịp thời để UBND tỉnh và các ngành chức năng trong tỉnh trả lời, giải quyết, đồng thời tiếp thu những đóng góp tâm huyết, thiết thực của cử tri. Tuy nhiên trong hoạt động của HĐND tỉnh vẫn còn một số hạn chế: Chất lượng thẩm tra, thẩm định của các ban HĐND tỉnh trong một số vấn đề chưa đáp ứng yêu cầu, một vài đại biểu HĐND tỉnh còn ít liên hệ với cử tri, chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, ít đóng góp ý kiến. Để đáp ứng yêu cầu của nhân dân, cử tri toàn tỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh sẽ chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh xây dựng đề án đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, tập trung vào các mặt công tác chính như: Đổi mới hoạt động của các ban HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng kỳ họp, đổi mới công tác tiếp xúc, tổng hợp và đôn đốc trả lời, thực hiện các kiến nghị của cử tri; đổi mới công tác giám sát, nâng cao hiệu quả chất vấn, tăng cường chất vấn trực tiếp tại kỳ họp.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu

Kỳ họp đã thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, các đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn một số vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Lãnh đạo các sở, ngành nghiêm túc trả lời, tập trung giải đáp làm rõ tình hình, những thiếu sót, khuyết điểm, xác định trách nhiệm và đưa ra những biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, làm rõ các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri với kỳ họp.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu

HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và với sự nhất trí cao, HĐND tỉnh đã thông qua 5 nghị quyết tại kỳ họp này. Đây là những nghị quyết quan trọng, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Để thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh, tôi đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng khẩn trương triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp, kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh, các ban và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát thực hiện nghị quyết, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ngành đối với các kiến nghị của cử tri thông qua công tác tổng hợp ý kiến cử tri và chất vấn tại kỳ họp.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu

Cùng với những thuận lợi cơ bản, tình hình 6 tháng cuối năm 2012 còn rất nhiều thử thách và khó khăn rất gay gắt; HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, quân và dân toàn tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, các vị đại biểu Quốc hội, đại diện các cơ quan Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh đã về dự và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng. Cảm ơn các đồng chí phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương đã về dự và đưa tin kỳ họp; cảm ơn các cơ quan liên quan đã phối hợp phục vụ tốt cho kỳ họp!
Với niềm tin tưởng, phấn khởi, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XVII.

Chúc các đồng chí và các vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc!
Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,