Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII)
Cập nhật lúc08:12, Thứ Tư, 04/07/2012 (GMT+7)

Ngày 3-7-2012, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 14 đánh giá tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI). Đồng chí Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.  Ảnh: Xuân Thu

Trong 6 tháng đầu năm 2012, trong điều kiện có nhiều khó khăn song Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp uỷ đã tiến hành triển khai kịp thời kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tình hình KT-XH tiếp tục ổn định và có bước phát triển, một số chỉ tiêu KT-XH chủ yếu có mức tăng cao so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 6.044 tỷ đồng, tăng 21,1%; giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 130,4 triệu USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn ước đạt 8.443,8 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ, tổng nguồn vốn đầu tư cho phát triển toàn xã hội ước thực hiện 5.551 tỷ đồng. Trong nông nghiệp, đã ứng phó kịp thời với những ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dịch bệnh, hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ xuân 2012. Công tác dồn điền đổi thửa được triển khai tích cực, trong đó huyện Hải Hậu đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa; công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) được các địa phương, đơn vị triển khai tích cực, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, 206/209 xã đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM. Các lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục phát triển, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể từng bước được đổi mới, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012, các cấp uỷ Đảng trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức trọng thể kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Quyết định công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2012, triển khai Đề án xây dựng NTM đã được phê duyệt đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án, nhất là các dự án lớn như dự án Nhà máy Nhiệt điện Nam Định, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Trung, các công trình chỉnh trang nâng cấp đô thị Nam Định; tăng cường quản lý thu ngân sách, thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thu, nợ đọng thuế…

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã triển khai kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Ban TVTU yêu cầu các cấp uỷ Đảng trong tỉnh tiến hành quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên đồng thời tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên, thành viên MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân. Thời gian tổ chức quán triệt Nghị quyết được tiến hành trong tháng 7-2012 đối với cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; cấp huyện hoàn thành trong tháng 8-2012 và cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 9-2012. Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền các cấp đã khắc phục khó khăn, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH trong 6 tháng đầu năm; trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá, như tốc độ tăng trưởng GDP, phát triển công nghiệp, dịch vụ. Môi trường đầu tư đã có sự cải thiện, trong khi nền kinh tế còn nhiều khó khăn song vẫn có 231 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, nhiều doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh. Chương trình xây dựng NTM được các địa phương tập trung chỉ đạo đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên đồng chí cũng lưu ý các ngành, các địa phương cần quan tâm đến công tác thu ngân sách, do tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm chỉ bằng 70% so với cùng kỳ; tình trạng buông lỏng quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chậm được khắc phục, nhất là công tác quản lý đất đai… Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012, đồng chí đề nghị các cấp uỷ Đảng tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khoá XI) trong đó tập trung vào Nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tổ chức nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, tổ chức Đảng, gắn việc thực hiện Nghị quyết với các nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa Tỉnh uỷ, tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2015, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, siết chặt kỷ luật công vụ, tránh hiện tượng gây sách nhiễu tại các cơ quan quản lý Nhà nước. Trước mắt làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Quyết định công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh./.

Hoài Phương

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,