Giao Thiện phát huy vai trò của ban công tác Mặt trận khu dân cư
Cập nhật lúc07:21, Thứ Năm, 19/07/2012 (GMT+7)

Nằm trên tuyến biển, xã Giao Thiện (Giao Thủy) có 15 xóm với trên 11 nghìn dân, trong đó có trên 70% đồng bào theo đạo Thiên Chúa. Địa bàn xã có hai giáo xứ Phú Thọ, Hoành Đông và chùa An Lạc. Nhằm vận động nhân dân đoàn kết, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua MTTQ xã luôn chú trọng công tác xây dựng, củng cố, mở rộng tổ chức, đặc biệt phát huy tốt vai trò, hoạt động của ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư. Đến nay, mỗi xóm của xã Giao Thiện đều có một ban công tác Mặt trận có từ 7-11 người, gồm bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng các chi hội đoàn thể, trưởng ban hành giáo, người có uy tín trong cộng đồng. Trong đó 8/15 trưởng ban công tác Mặt trận xóm là đồng chí bí thư chi bộ xóm kiêm nhiệm. Đồng chí Trần Mạnh Thường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết, công tác tuyên truyền, vận động của các ban công tác Mặt trận trong xã tập trung hướng người dân nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cấp uỷ, chính quyền địa phương; tích cực lao động sản xuất, xoá nghèo, làm giàu chính đáng; thực hiện nếp sống văn hoá, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đấu tranh bài trừ các loại tệ nạn, hủ tục, chăm lo giáo dục con em, có ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường… Hằng năm, ban công tác Mặt trận tổ chức cho các hộ dân ký cam kết tham gia xây dựng xóm theo tiêu chí “5 không”, phát động các xứ, họ đạo thực hiện phong trào xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu”, tạo động lực thi đua giữa các hộ dân trong khu dân cư, giữa các khu dân cư và giữa các xứ, họ đạo thực hiện tốt các phong trào của địa phương… Để góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, các ban công tác Mặt trận tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì thâm canh lúa và đẩy mạnh khai thác tiềm năng kinh tế biển, thuỷ sản. Hiện nay, hơn 1.000ha bãi bồi được nhân dân trong xã cải tạo, đầu tư nuôi tôm, cua, trồng rau câu và phát triển sản xuất ngao, tôm giống, chế biến hải sản. Hiện tại trong xã có nhiều cơ sở sản xuất giống, chế biến hải sản quy mô lớn; trong đó, cơ sở sản xuất ngao giống của ông Trần Văn Lợi ở xóm Tân Hồng, cơ sở sản xuất tôm giống của ông Trần Văn Phú ở xóm 20 thu lãi hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Bên cạnh đó, những năm gần đây, nghề trồng cây cảnh mang lại nguồn thu lớn cho nhiều hộ dân trong xã. Ông Đinh Quang Riên ở xóm 20 đã được phong nghệ nhân, ông Đinh Quang Tuyến ở xóm 19 đang “sở hữu” vườn cây trị giá hàng tỷ đồng… Kinh tế phát triển, nhân dân trong xã có điều kiện đóng góp cùng nhà nước xây dựng, từng bước kiện toàn hệ thống cơ sở hạ tầng. Trước đó, thực hiện chủ trương phát triển hệ thống đường giao thông thôn, xóm, trên cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các ban công tác Mặt trận trong xã đã tuyên truyền, phát động nhân dân đóng góp “cứng hóa” toàn bộ hệ thống đường dong ngõ xóm của xã. Mới đây, ban công tác Mặt trận xóm 20 tổ chức vận động, quyên góp được gần 100 triệu đồng làm mới toàn bộ hệ thống đường dong ngõ bằng bê tông rộng 3m theo đúng tiêu chuẩn đường nông thôn mới. Ban công tác Mặt trận các xóm 18, 20, 29 còn huy động được gần 1,3 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân, làm 3,2km đường bê tông nội đồng. Hiện tại, các ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư trong xã đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia xây dựng phương án “dồn điền đổi thửa” trên cơ sở chủ trương, kế hoạch của xã. Trong đó, các xóm 22, 23, 28 đã thống nhất phương án dồn đổi tới từng hộ dân. Các hộ dân ở 3 xóm thống nhất tự nguyện hiến cho xã 22m2 đất/sào… giúp địa phương có thêm quỹ đất phục vụ việc mở rộng đường giao thông, thủy lợi nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi. Nhiều phong trào quyên góp, ủng hộ người nghèo, gia đình chính sách, khuyến học tiếp tục được các ban công tác Mặt trận phát động, duy trì thực hiện. Trong 4 năm qua, MTTQ xã đã vận động, quyên góp làm mới 3 ngôi nhà tặng hộ nghèo, hộ chính sách; hỗ trợ 7 hộ khác sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Các ban công tác Mặt trận trong xã đã chủ động phối hợp với Quỹ “Vì người nghèo”, đồng thời tổ chức vận động các hộ dân trong xóm ủng hộ kinh phí, ngày công lao động, xây dựng các công trình nhà tình nghĩa đạt chất lượng. Trong phong trào khuyến học, họ Bùi, xóm 21, họ Vũ, xóm 24, họ Trần, xóm 22 là những dòng họ đi đầu trong phong trào xây dựng Quỹ khuyến học dòng họ. Các xứ họ đạo trong xã và chùa An Lạc duy trì hoạt động quyên góp gây quỹ để hỗ trợ, phát thưởng, động viên con em địa phương đạt thành tích cao trong học tập, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi. Nhờ sự chăm lo đó, mỗi năm xã có khoảng 70 con em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cũng được các ban công tác Mặt trận địa phương thường xuyên chú trọng. Mới đây MTTQ xã đã phối hợp với các gia đình vận động, đưa 5 thanh niên đi cải tạo tập trung; phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ một số đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn…

Kinh phí hoạt động eo hẹp, mức phụ cấp không nhiều nhưng với lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm với việc làng, việc xóm, các ban công tác Mặt trận xóm của xã Giao Thiện vẫn hằng ngày tích cực chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến từng người dân; trực tiếp tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện hiệu quả nhiều phong trào cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng khối đoàn kết, giữ vững ổn định, phát triển mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội địa phương…

Duy Hưng
 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,