Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên: Kết quả, khó khăn và những giải pháp chủ yếu
Cập nhật lúc08:11, Thứ Sáu, 29/04/2011 (GMT+7)

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Năm 2010, toàn tỉnh đã có gần 4.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu với Đảng, trong đó có 1.857 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Tuy nhiên công tác phát triển Đảng trong ĐVTN hiện nay vẫn còn những khó khăn, hạn chế, đòi hỏi phải có những biện pháp giải quyết đồng bộ.

I. Phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên: Đã chuyển biến nhưng chưa tương xứng

 

Thanh niên TP Nam Định tham gia hiến máu nhân đạo.
Thanh niên TP Nam Định tham gia hiến máu nhân đạo.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 17 trường ĐH, CĐ, THCN có tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Từ năm 2005, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, thông qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên (HS-SV) ở tỉnh ta đã có bước chuyển biến mới. Ngày 28-4-2005, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ có Công văn số 679-CV/BTCTU về việc kết nạp đảng viên mới trong HS-SV, trong đó có những điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện cho các nhà trường xem xét việc kết nạp đảng viên trong HS-SV. Bên cạnh đó, các cấp uỷ Đảng, đoàn thể ở các trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên sinh viên (ĐVSV) rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Trong 5 năm (2006-2010), tổ chức Đảng ở các trường đã bồi dưỡng, tạo nguồn, tổ chức cho 620 ĐVSV ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng và đã có 93 ĐVSV ưu tú được kết nạp Đảng. Tuy vậy nếu so với tổng số hơn 46 nghìn HS-SV đang học tại các trường, thì 5 năm qua số sinh viên ưu tú được đi học bồi dưỡng đối tượng Đảng mới đạt 24,5%, số đảng viên mới được kết nạp Đảng là sinh viên chỉ đạt 3,7% số sinh viên có học lực giỏi. Trong tổng số 17 trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bàn tỉnh mới chỉ có 9 trường có sinh viên ưu tú được đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, 3 trường có sinh viên ưu tú được kết nạp Đảng gồm: Đại học Điều dưỡng Nam Định, Đại học Lương Thế Vinh và Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Kết quả trên cho thấy, công tác phát triển Đảng trong sinh viên đã có bước chuyển biến nhưng chưa tương xứng với nguồn lực trong các trường ĐH, CĐ, THCN. Thực tế cho thấy, trong các trường đại học, nguồn chủ yếu để phát triển đảng viên là lực lượng sinh viên, lớp người có kiến thức khoa học, có nhận thức chính trị, xã hội. Sau khi kết nạp, nếu tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện tốt, đây sẽ là đội ngũ cán bộ kế cận có kiến thức chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước. Nhận thức rõ điều đó, các cấp uỷ Đảng ở các trường luôn quan tâm, tạo điều kiện cho sinh viên phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đoàn Thanh niên các trường thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm tập hợp, giáo dục, rèn luyện ĐVSV. Đồng chí Lê Văn Thắng, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định cho biết: “Các phong trào do Đoàn trường phát động là cơ hội để các bạn sinh viên thể hiện lòng nhiệt tình cách mạng, vai trò xung kích của ĐVTN trong nhiều lĩnh vực. Đó cũng là môi trường thử thách, rèn luyện để ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên. Những câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, các phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", "Ngày hiến máu nhân đạo", nhất là chiến dịch "Mùa hè xanh" là những hoạt động thu hút đông đảo ĐVSV tham gia”.

Tuy nhiên, với lực lượng hơn 46 nghìn HS-SV, thì số lượng đảng viên mới là sinh viên kết nạp mỗi năm (93 sinh viên được kết nạp trong 5 năm) là chưa tương xứng với tiềm năng trong các trường ĐH, CĐ, THCN. Phân tích nguyên nhân dẫn đến công tác phát triển Đảng trong sinh viên chưa đạt kết quả như mong muốn, đồng chí Phạm Đình Hà, Trưởng Ban tổ chức cán bộ Tỉnh Đoàn cho biết: Các trường ĐH kết nạp được nhiều hơn các trường CĐ. Bậc THCN hầu như không có sinh viên được kết nạp Đảng. Sự khác biệt trên là do thời gian đào tạo ở mỗi bậc học khác nhau. Thông thường sau hai năm phấn đấu rèn luyện, đến năm thứ ba, thứ tư sinh viên mới được kết nạp. Tại các trường CĐ và nhất là trường THCN, sinh viên không có đủ thời gian để phấn đấu rèn luyện. Một nguyên nhân khác là nơi nào tổ chức Đoàn, Hội sinh viên hoạt động tốt, tổ chức nhiều phong trào, tạo được nhiều cơ hội cho sinh viên rèn luyện thì nơi đó số sinh viên được kết nạp Đảng nhiều hơn. Bên cạnh đó, công tác Đảng vụ cũng còn nhiều bất cập. Do thiếu cán bộ chuyên trách, việc chuẩn bị hồ sơ ở nhiều trường bị kéo dài; công tác xác minh, thẩm tra lý lịch chậm..., đã làm giảm đáng kể số sinh viên được kết nạp Đảng mỗi năm.

Để công tác phát triển Đảng trong HS-SV đạt hiệu quả cao hơn, ngoài sự phấn đấu, rèn luyện của từng HS-SV, các cấp uỷ Đảng, tổ chức Đoàn Thanh niên cần thực hiện đồng bộ các giải pháp. Tổ chức Đoàn, Hội sinh viên các trường phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức cho ĐVTN về Đảng, vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước, từ đó làm cho mỗi ĐVTN thêm tự hào, tin tưởng đối với truyền thống vẻ vang của Đảng. Các cấp bộ Đoàn cũng cần đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các cuộc giao lưu giữa ĐVTN với những gương điển hình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong học tập và lao động sản xuất từ đó hình thành trong họ ý thức tự hoàn thiện mình, cố gắng hơn trong học tập, rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên. Tổ chức Đoàn cũng cần tạo môi trường để HS-SV rèn luyện thông qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như: "5 xung kích phát triển kinh tế xã hội", "4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp", "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam". Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đoàn khoá IX về "Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn", thường xuyên rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp đối với chương trình "Rèn luyện đoàn viên", cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam". Ngoài ra, tổ chức Đoàn cần xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn kết nạp đảng viên của tổ chức Đảng của đơn vị để ĐVSV có cơ sở phấn đấu. Các cấp uỷ Đảng trong các trường ĐH, CĐ, THCN cần quan tâm hơn nữa đối với công tác thanh niên bởi đây là yếu tố tiên quyết đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong HS-SV. Hàng năm, các tổ chức cơ sở Đảng của các trường cần xây dựng nghị quyết chuyên đề trong đó xác định rõ chỉ tiêu cụ thể đối với công tác phát triển Đảng trong sinh viên, đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Với các giải pháp đồng bộ, cùng với sự cố gắng rèn luyện không ngừng của mỗi ĐVSV, chắc chắn tỷ lệ HS-SV được đứng trong hàng ngũ của Đảng những năm tới sẽ có chuyển biến tích cực./.

(Còn nữa)
Bài và ảnh: Ngân Huyền
Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,