Diễn văn khai mạc Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVI (nhiệm kỳ 2004-2011)
Cập nhật lúc 08:43, Thứ Sáu, 10/12/2010 (GMT+7)
(Do đồng chí  TRẦN LƯƠNG BẰNG,
Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày)

Kính thưa:

- Đồng chí Phạm Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy !
- Các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu khách quý !
- Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh !
- Các đại biểu tham dự kỳ họp!

Hôm nay, HĐND tỉnh Nam Định khóa XVI khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 15. Thay mặt Thường trực HĐND và chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể các đại biểu tham dự kỳ họp. Chúc các vị đại biểu và các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp thứ 15 thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu !

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh diễn ra trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đây cũng là thời điểm sắp kết thúc năm 2010, năm mà kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn gặp khó khăn do tác động của tình hình suy thoái kinh tế thế giới và những diễn biến phức tạp của thời tiết, nguồn điện thiếu hụt nhiều, chỉ số giá tiêu dùng những tháng cuối năm tăng cao… Song, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực quyết tâm của các cấp, các ngành, quân và dân toàn tỉnh đã phấn đấu để ổn định, phát triển, để đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tăng khá; các công trình đầu tư xây dựng, nhất là công trình giao thông, đê điều, thủy lợi… được triển khai tích cực; lĩnh vực văn hóa, phát thanh truyền hình, y tế… có bước phát triển. Ngành Giáo dục tiếp tục đạt thành tích cao mới; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm hơn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đặc biệt Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã thành công tốt đẹp.

Những kết quả đạt được trong năm 2010 có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong những năm tới, góp phần tích cực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, cũng còn những tồn tại, hạn chế đó là: Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp còn chậm, chưa tạo được nhiều vùng sản xuất hàng hóa, vùng nguyên liệu tập trung, việc chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn còn gặp nhiều khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án, ở một số địa phương còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình; Công tác quản lý thị trường, kiểm soát chất lượng, giá cả các mặt hàng thiết yếu còn hạn chế; Tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp. Đây là những vấn đề cần được quan tâm thảo luận, phân tích để tìm ra nguyên nhân và những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu !

Năm 2011, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và là năm đầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, tại kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định những nội dung chủ yếu sau:

Một là: Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, nghe thông báo công tác xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ tỉnh và kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kỳ họp xem xét kết quả công tác xét xử và công tác kiểm sát của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các báo cáo của các ngành chức năng theo luật định. Tại kỳ họp này, các vị đại biểu tập trung xem xét các báo cáo, thảo luận nhằm khẳng định rõ những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, về chăm lo đời sống nhân dân, về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, về chuyên đề công tác giải phóng mặt bằng năm 2010, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm tồn tại, đề xuất những giải pháp để khắc phục. Trên cơ sở đó HĐND tỉnh sẽ quyết định kế hoạch và các giải pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Hai là: Thảo luận, xem xét quyết định các tờ trình, đề án của Thường trực HĐND tỉnh, của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2011; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2011; phân cấp nguồn thu, phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh năm 2011; quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý; quy định một số chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp; quy định giá các loại đất năm 2011; quy định mức lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; kế hoạch biên chế công chức quản lý hành chính, biên chế sự nghiệp và biên chế y tế xã, phường, thị trấn năm 2011; chương trình xây dựng nghị quyết năm 2011 của HĐND tỉnh.

Ba là: Kỳ họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu và giải trình làm rõ những vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm.

Bốn là: Kiện toàn một số chức danh của HĐND và UBND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu !

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND, các đại biểu tham dự kỳ họp, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các dự thảo nghị quyết, góp phần để HĐND tỉnh ban hành những nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân, tích cực góp phần vào thành công của kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI.

Chúc các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc !
Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp !
Xin trân trọng cảm ơn./.
Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,