Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống văn phòng cấp uỷ Đảng
Phát huy truyền thống 80 năm, Văn phòng Tỉnh ủy nỗ lực phấn đấu phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy
Cập nhật lúc 09:04, Thứ Sáu, 15/10/2010 (GMT+7)
Nguyễn Thanh Nhã
TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ

Ngay từ ngày thành lập Đảng, đã có hoạt động của văn phòng cấp uỷ với những dấu ấn đầu tiên là làm tốt công tác phục vụ và bảo vệ Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930) và Hội nghị Trung ương lần thứ nhất năm 1930. Những ngày đầu với muôn vàn khó khăn, gian khổ, chính Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo tiền bối đã là những "cán bộ văn phòng" đầu tiên của Đảng, nêu cao tấm gương sáng, mẫu mực về lòng trung thành với lý tưởng cộng sản, sự tận tụy, tỷ mỷ, chu đáo, đầy sáng tạo trong công việc, để lại những kinh nghiệm quý về cách tổ chức công tác văn phòng cấp uỷ trong điều kiện hoạt động bí mật, mở đầu cho truyền thống vẻ vang của Văn phòng Trung ương và văn phòng các cấp uỷ. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, hoạt động của bộ phận giúp việc của Đảng như Đội công tác Trung ương (thành lập năm 1946 tại căn cứ địa Việt Bắc), Văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng (thành lập tháng 5 năm 1947 tại Định Hoá, Thái Nguyên), đến Hội nghị văn phòng cấp uỷ đầu tiên (được tổ chức vào tháng 6 năm 1949 tại Việt Bắc), dù tên gọi có lúc khác nhau nhưng văn phòng cấp uỷ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu đề ra. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, dù trong điều kiện Đảng hoạt động công khai hay bí mật, chiến tranh hay hoà bình, các thế hệ cán bộ, nhân viên văn phòng cấp uỷ các cấp luôn một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngại hy sinh, gian khổ, tận tuỵ, sáng tạo trong công việc, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Bác Hồ và Trung ương Đảng giao phó, cùng nhau xây dựng nên truyền thống vẻ vang: "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc".

Cán bộ Phòng CNTT (Văn phòng Tỉnh uỷ) cập nhật thông tin trên hệ thống. Ảnh: Văn Phương
Cán bộ Phòng CNTT (Văn phòng Tỉnh uỷ) cập nhật thông tin trên hệ thống.
Ảnh: Văn Phương
Dựa trên các cứ liệu lịch sử, xét đề nghị của Văn phòng Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã quyết định lấy ngày 18-10-1930 là Ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương, đồng thời là ngày truyền thống của văn phòng cấp uỷ Đảng.

Cùng với sự ra đời, phát triển của hệ thống văn phòng cấp uỷ Đảng trong cả nước, truyền thống của Văn phòng Tỉnh uỷ gắn liền với lịch sử Đảng bộ tỉnh. Khởi đầu là những công việc chuẩn bị cho Hội nghị đại biểu Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Nam Định (tháng 9 năm 1928 tại xã Lộc Vượng, thành phố Nam Định). Với tinh thần trách nhiệm, khôn khéo, tỷ mỷ, công tác phục vụ đã giúp hội nghị diễn ra đúng kế hoạch ngay trong vòng vây của thực dân Pháp. Trong những tháng năm khó khăn gian khổ của thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), bất chấp sự đàn áp dã man của kẻ thù, công tác văn phòng thầm lặng làm tốt nhiệm vụ phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ tỉnh và giữ vững mối liên lạc với cấp ủy các địa phương trong tỉnh, góp phần vào thắng lợi chung toàn tỉnh, giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám.

Trong 9 năm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và  cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Văn phòng Tỉnh uỷ không ngừng lớn mạnh và phát triển. Trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh uỷ đã tạo lập, giữ gìn và không ngừng phát huy truyền thống, phục vụ đắc lực hiệu quả, giúp cấp uỷ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, địa phương và của toàn tỉnh.

Những năm qua, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Văn phòng Tỉnh uỷ đã không ngừng đổi mới cả về tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất, nội dung và phương thức công tác; chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị làm tốt công tác tham mưu phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trên tất cả các lĩnh vực. Trực tiếp tham mưu xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; tham gia phối hợp xây dựng, thẩm định các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của cấp uỷ tỉnh như: Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác dân vận; Nghị quyết về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định; Nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; các chỉ thị về đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, chỉ thị về nhiệm vụ công tác an ninh - trật tự, chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống ma tuý, chỉ thị về lãnh đạo thí điểm không tổ chức HĐND huyện - phường, chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác văn thư, lưu trữ… đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh…

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin phục vụ lãnh đạo, ngoài báo cáo theo định kỳ, Văn phòng Tỉnh uỷ còn có thêm các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất, trang thông tin điện tử của Tỉnh uỷ… giúp cấp uỷ và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có thông tin nhiều chiều phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ. Thực hiện chức năng tham mưu về công tác nội chính - tiếp dân, Văn phòng Tỉnh uỷ đã đề xuất với Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp nhận, giải quyết và xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chỉ đạo việc điều tra, xử lý các vụ việc có liên quan đến cán bộ, đảng viên, các vụ việc dư luận xã hội quan tâm. Đề án tin học hoá hoạt động cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh do Văn phòng Tỉnh uỷ  trực tiếp tham mưu và triển khai thực hiện đã đem lại kết quả bước đầu. Công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu, tài chính Đảng ngày càng chính quy, chặt chẽ, khoa học, nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả công việc, bảo đảm hoạt động của Đảng được thông suốt, tài liệu lưu trữ của cấp ủy được số hóa thành các bản ghi thuộc cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng đáp ứng cho việc tìm kiếm, tổng hợp thông tin đa chiều phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ. Tham mưu phục vụ, đón tiếp đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn về thăm và làm việc tại tỉnh. Phát huy năng lực chuyên sâu của cán bộ, viên chức trong cơ quan, Văn phòng Tỉnh uỷ  đã nghiên cứu và ứng dụng Đề tài khoa học:  "Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổng hợp thông tin của Văn phòng cấp uỷ phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở", từng bước nâng cao chất lượng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đối với hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04-8-2009 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, thời gian qua, cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh uỷ đã tập trung cao độ, chủ động phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ, các sở, ngành tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII xây dựng Văn kiện đại hội, tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên và chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Với những cố gắng và thành tích đạt được, Văn phòng Tỉnh uỷ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba; Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của UBND tỉnh; nhiều tập thể phòng chuyên môn, cá nhân cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh uỷ được khen thưởng và tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn phòng cấp uỷ". Có được kết quả đó trước hết là do có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, sự giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của các cấp, ngành và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.

Tự hào với truyền thống văn phòng cấp uỷ trong suốt 80 năm qua, thời gian tới, công tác văn phòng cấp uỷ của Đảng bộ tỉnh tiếp tục không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Tỉnh uỷ xây dựng và ban hành quy chế làm việc, các chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015. Tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xử lý, điều hành công việc theo quy chế; theo chương trình công tác toàn khoá, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xây dựng chương trình công tác hàng năm; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng soạn thảo, biên tập, thẩm định văn bản phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ. Làm tốt việc giải quyết đơn thư, tiếp dân theo chức năng, nhiệm vụ đã được xác định. Thực hiện chặt chẽ quy trình chuyển, nhận, xử lý công văn tài liệu đảm bảo kịp thời, an toàn và giữ gìn bí mật. Hoàn thành tốt công tác phục vụ các hoạt động của cấp uỷ về mọi mặt, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất làm việc của cơ quan Đảng đi đôi với quản lý và thực hiện tốt chế độ tài chính, ngân sách Đảng; từng bước hiện đại hoá văn phòng cấp uỷ từ cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đến bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp uỷ… Tiếp tục thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hoá các hoạt động của văn phòng. Phấn đấu tiến tới quy chuẩn hoá, quy chế hoá mọi hoạt động văn phòng cấp uỷ, gắn với xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức nhằm đưa mọi hoạt động của văn phòng ngày càng chính quy, nền nếp; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng cán bộ. Trên cơ sở Quy định 222-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, cán bộ, nhân viên; đồng thời bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của văn phòng cấp uỷ. Tăng cường phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, với Văn phòng HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng UBND để phục vụ hiệu quả hơn các hoạt động của cấp uỷ; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị nhằm trau dồi, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tác phong công tác nhạy bén, chủ động sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng", mỗi cán bộ công chức, viên chức Văn phòng Tỉnh uỷ ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, nâng tầm văn hoá trong lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu tổng hợp và phục vụ đắc lực của cấp uỷ trong giai đoạn cách mạng mới./.

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,