Kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng
Chủ động triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong giai đoạn mới
Cập nhật lúc 08:08, Thứ Tư, 13/10/2010 (GMT+7)
Bùi Xuân Đức
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

 

 

Cách đây 62 năm, ngày 16-10-1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Ngày đó đã trở thành ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng. Trải qua 62 năm xây dựng và trưởng thành, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp luôn được Đảng chăm lo xây dựng, kiện toàn, từng bước trưởng thành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng qua các thời kỳ cách mạng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh; khẳng định được vai trò là công cụ sắc bén của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng.

Ở Đảng bộ tỉnh ta, năm 1960, Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nam Định được thành lập. Từ đó đến nay, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã trải qua 15 nhiệm kỳ hoạt động (trong đó có 5 nhiệm kỳ trực thuộc sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ Nam Định, thời kỳ 1961-1965 và 1997-2010; 5 nhiệm kỳ Tỉnh uỷ Nam Hà: Thời kỳ 1965-1975 và 1992-1997; 5 nhiệm kỳ Tỉnh uỷ Hà Nam Ninh (thời kỳ 1976-1992).

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng trong Đảng bộ tỉnh, trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng, UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, tích cực phục vụ cấp uỷ triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các tổ chức Đảng. Đặc biệt là phục vụ cấp uỷ thực hiện có hiệu quả nhiều cuộc vận động lớn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tiêu cực, làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong các thời kỳ.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành, nhìn lại 5 năm của nhiệm kỳ 2005-2010, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thực hiện sự chỉ đạo hoạt động công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết số 14-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá X) về: "Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng"…; cấp uỷ và UBKT các cấp đã tiếp tục có bước đổi mới về phương pháp kiểm tra, giám sát, chủ động triển khai và thực hiện toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ kiểm tra do cấp uỷ giao.

Cán bộ phòng nghiệp vụ 3 Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nghiên cứu hồ sơ vụ việc.  Ảnh: Thu Hà
Cán bộ phòng nghiệp vụ 3 Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nghiên cứu hồ sơ vụ việc.
Ảnh: Thu Hà

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBKT các cấp đã tham mưu với cấp uỷ ban hành quy chế làm việc của UBKT; chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2005-2010 và chương trình kiểm tra hằng năm của cấp uỷ. Tỉnh uỷ đã tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 29/CT của  Bộ Chính trị (khoá VIII) về "Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng"; đồng thời tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW của BCH Trung ương khoá X về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" và hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng trong chương VII; chương VIII Điều lệ Đảng, ban hành theo Quyết định 25/QĐ/TW của Bộ Chính trị cho cấp uỷ và UBKT các cấp. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết 07/NQ/TU ngày 9-1-2007 về "Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2005-2010". Ban TVTU ban hành 8 quyết định về quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng giữa UBKT Tỉnh uỷ với các cơ quan liên quan. Ban TVTU và BCH Đảng bộ tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể về quy trình kiểm tra, giải quyết tố cáo, khiếu nại, xem xét và xử lý kỷ luật; đồng thời duy trì nền nếp chế độ báo cáo, tổng kết, sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Trên cơ sở đó, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Thực hiện nghiêm túc các chương trình kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT các cấp đã giúp cấp uỷ tổ chức thực hiện công trình kiểm tra trên các lĩnh vực như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong mua sắm tài sản; quản lý, sử dụng đất đai giao cho các dự án; việc quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, tiếp nhận, quản lý, phân bổ nguồn tiền ủng hộ thiên tai, người nghèo… Tổ chức kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3; Nghị quyết Trung ương 9, Nghị quyết Đại hội X của Đảng; trong đó tiến hành kiểm tra việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước. Trong những năm qua, Tỉnh uỷ đã xây dựng 27 chuyên đề kiểm tra, tiến hành kiểm tra đối với 75 tổ chức Đảng; UBKT các Đảng bộ huyện, thành phố và Đảng bộ trực thuộc đã giúp cấp ủy kiểm tra 1981 đảng viên và 632 tổ chức Đảng; các đảng uỷ cơ sở đã kiểm tra 132 đảng viên, 969 tổ chức Đảng và tiến hành giám sát chuyên đề đối với 563 tổ chức Đảng và 433 đảng viên. Với sự tham mưu tích cực của UBKT các cấp, nên các chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ đã được lựa chọn, bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, giúp các tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra giám sát phát huy ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm. Hoạt động của UBKT các cấp trong nhiệm kỳ qua đã đạt nhiều kết quả và nâng cao về chất lượng. UBKT các cấp đã kiểm tra 6460 lượt tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (tăng so với nhiệm kỳ trước là 1673 tổ chức Đảng); kiểm tra việc thi hành kỷ luật của 1338 lượt tổ chức Đảng cấp dưới (tăng so với nhiệm kỳ trước là 315 lượt tổ chức Đảng); giải quyết tố cáo 291 trường hợp đảng viên; 20 tổ chức Đảng; giải quyết khiếu nại 35 trường hợp kỷ luật đảng viên; kiểm tra tài chính Đảng đối với 268 đơn vị, kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí của 5685 tổ chức Đảng, tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 697 tổ chức Đảng và 600 đảng viên... Với sự quan tâm và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, sự chủ động tích cực của UBKT các cấp nên trong nhiệm kỳ, công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và UBKT các cấp trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Cơ bản xử lý kịp thời nghiêm minh các vi phạm, nâng cao tính phòng ngừa xây dựng của công tác kiểm tra, giám sát.

Năm 2010, UBKT các cấp vừa tiếp tục phấn đấu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp uỷ giao vừa triển khai thực hiện Chỉ thị 37/CT-TW của Bộ Chính trị về: "Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng". Đến nay, đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010-2015 đã hoàn thành tốt cả về yêu cầu nội dung và thời gian tổ chức theo quy định của Trung ương và kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đạt được những kết quả cơ bản, toàn diện nêu trên, trước hết là do cấp uỷ, UBKT các cấp đã nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, từ đó từng bước đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng; UBKT Trung ương, Ban TVTU đã có nhiều quyết định, quy định, hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát. Đảng và Nhà nước đã ban hành một số chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, tạo điều kiện tốt hơn để cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã không ngừng tu dưỡng đạo đức, nâng cao kiến thức năng lực, nỗ lực, kiên định và đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2010-2015), công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới tập trung vào một số nội dung chủ yếu, trọng tâm đó là:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát. Tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và các chương trình kiểm tra theo chuyên đề của cấp uỷ và UBKT các cấp theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm;

- Chú trọng, tăng cường nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm nhằm ngăn ngừa, hạn chế vi phạm, khuyết điểm.

- Đưa các công tác giám sát vào nền nếp, có hiệu quả, nhất là giám sát đối với người đứng đầu cơ quan Đảng, chính quyền các cấp về phẩm chất, đạo đức và việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa UBKT các cấp với các cơ quan Thanh tra Nhà nước, các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu tố và thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra các cấp có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian trước mắt, tích cực triển khai hoàn thành tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch năm 2010 của cấp uỷ và UBKT các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh với chất lượng cao, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị và của toàn tỉnh./.

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,