,
Cập nhật lúc: 08:00 |25/10/2016
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, sáng 24-10, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đấu giá tài sản và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đấu giá tài sản do Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày...
,
,
.
,
,
,
,