,
Cập nhật lúc: 07:53 |15/01/2019
Tán thành chủ trương thành lập phường Lộc Hòa, phường Mỹ Xá thuộc Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định do Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.
,
,
.
,
,
,
,