,
Cập nhật lúc: 04:12 |14/02/2020
Trong những năm gần đây, công tác đối ngoại đa phương của Việt Nam liên tiếp đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ghi dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hoạt động đối ngoại đa phương sôi động trong năm 2019 đã góp phần làm cho bức tranh ngoại giao Việt Nam càng thêm đa dạng, phong phú.
,
,
.
,
,
,
,