,
Cập nhật lúc: 07:29 |25/05/2018
Sáng 23-5, tại Nhà Quốc hội (QH), QH thảo luận tại hội trường về nội dung báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Ðơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Nguyễn Khắc Ðịnh trình bày báo cáo của Ủy ban TVQH nêu rõ: Ngay sau kỳ họp thứ tư, Ủy ban TVQH đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo...
,
,
.
,
,
,
,