,
Cập nhật lúc: 16:28 |28/02/2015
Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc thường xuyên, tạo động lực giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn...
,
,
.
,
,
,
,