,
Cập nhật lúc: 07:56 |30/09/2020
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng bộ xã Trực Chính (Trực Ninh) đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,