,
Cập nhật lúc: 10:52 |01/07/2015
Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Thành phố Nam Định coi trọng việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến "Làm theo lời Bác"...
,
,
.
,
,
,
,