,
Cập nhật lúc: 09:04 |29/07/2015
5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã phấn đấu đạt được khá cơ bản, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ do NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra, trong đó có 9/10 chỉ tiêu đạt và vượt so với NQĐH Đảng bộ huyện đã đề ra.
,
,
.
,
,
,
,