,
Cập nhật lúc: 08:45 |31/10/2014
Ngày 29-10, kỳ họp thứ tám, Quốc hội (QH) khóa XIII tiếp tục chương trình làm việc tại hội trường. Các đại biểu nghe Tờ trình Báo cáo dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành; thảo luận các nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.
,
,
.
,
,
,
,