,
Cập nhật lúc: 19:44 |28/09/2022
Trong những năm qua, MTTQ các cấp và các đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giám sát, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và triển khai thực hiện hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội. Thực tiễn công tác giám sát của MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã có nhiều kết quả tích cực, được cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân đánh giá cao...
,
,
.
,
,
,
,