,
Cập nhật lúc: 10:28 |29/04/2016
Cùng với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cũng được chú trọng. Huyện ủy Nghĩa Hưng đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi lịch sử Đảng bộ huyện và lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn...
,
,
.
,
,
,
,