,
Cập nhật lúc: 08:04 |29/05/2015
Ngày 27-5, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp, buổi sáng, các đại biểu Quốc hội (QH) nghe Chính phủ trình bày Tờ trình Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, nghe Ủy ban Tư pháp của QH trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật này.
,
,
.
,
,
,
,