,
Cập nhật lúc: 08:39 |21/10/2014
Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND xã và các tổ đại biểu HĐND xã đã triển khai 17 cuộc giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực liên quan mật thiết đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã và những vấn đề bất cập trong đời sống dân sinh như: tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, quy hoạch sử dụng các công trình công cộng...
,
,
.
,
,
,
,