,
Cập nhật lúc: 15:14 |21/07/2019
Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2019 với 16 công trình, dự án, tổng diện tích 13,61 ha, gồm: 13,24ha đất nông nghiệp (trong đó có 12,18ha đất trồng lúa); 0,37ha đất phi nông nghiệp.
,
,
.
,
,
,
,