,
Cập nhật lúc: 08:14 |27/11/2020
Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đang khẩn trương bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa, triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ.
,
,
.
,
,
,
,