,
Cập nhật lúc: 07:48 |29/07/2014
Ngày 17-7-2014, đồng chí Phạm Hồng Hà, Bí thư Tỉnh uỷ đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Nam Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020.
,
,
.
,
,
,
,