,
Cập nhật lúc: 07:47 |11/08/2020
Tổ chức cơ sở Ðảng có vai trò quan trọng, là nền tảng của Ðảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Ðảng với quần chúng nhân dân. Vì vậy, nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Hải Hậu đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU về nâng cao chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xóm, tổ dân phố giai đoạn 2015-2020.
,
,
.
,
,
,
,