,
Cập nhật lúc: 07:53 |02/12/2016
Trên thế giới, ít người đạt được niềm vinh quang ghi tên mình vào huyền thoại ngay khi đang sống. Phi-đen Cát-xtơ-rô là một trong số đó. Ông thuộc lớp các nhà cách mạng kiệt xuất của thế giới thứ ba từng cống hiến đời mình cho lý tưởng tự do và giải phóng dân tộc như Hồ Chí Minh, Nen-sơn Man-đê-la, Chê Ghê-va-ra… Phi-đen đã trở thành một người anh hùng...
,
,
.
,
,
,
,