,
Cập nhật lúc: 07:48 |22/03/2019
Sáng 21-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về Báo cáo kết quả 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đối với 15 cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
,
,
.
,
,
,
,