,
Cập nhật lúc: 08:38 |31/03/2020
Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND huyện Trực Ninh, Đảng bộ và nhân dân xã Trực Thắng đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII đề ra. Trong đó, Đảng ủy xã xác định phải khai thác tối đa nguồn lực con người, tiềm năng đất đai để bứt phá vươn lên.
,
,
.
,
,
,
,