Triệu tập kỳ họp thứ sáu (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cập nhật lúc19:11, Thứ Hai, 13/06/2022 (GMT+7)

Ngày 8-6-2022, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ký ban hành Quyết định số 09/QĐ-HĐND triệu tập các đại biểu HĐND tỉnh về dự kỳ họp thứ sáu (để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2022 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị ý kiến tham gia vào các nội dung của kỳ họp./.

 

,
,
.
,
,
,
,