Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thành phố
Cập nhật lúc19:15, Thứ Hai, 13/06/2022 (GMT+7)

LTS: Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-HĐND ngày 25-5-2022 của Thường trực HĐND tỉnh về Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Báo Nam Định đăng lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tại các địa phương như sau:

STT

Huyện,
thành phố

Thời gian

Địa điểm

1

Thành phố Nam Định

07 giờ 30 phút

Ngày 22-6-2022 (Thứ Tư)

Trụ sở UBND phường Cửa Nam

(Đơn vị bầu cử số 02)

14 giờ

Ngày 22-6-2022 (Thứ Tư)

Trụ sở UBND phường Lộc Hòa

(Đơn vị bầu cử số 01)

2

Mỹ Lộc

08 giờ

Ngày 21-6-2022 (Thứ Ba)

Hội trường A0 - Trụ sở
HĐND-UBND huyện Mỹ Lộc

3

Vụ Bản

08 giờ

Ngày 20-6-2022 (Thứ Hai)

Trụ sở UBND xã Trung Thành

4

Ý Yên

07 giờ 30 phút

Ngày 21-6-2022 (Thứ Ba)

Nhà văn hóa xã Yên Cường

(Đơn vị bầu cử số 05)

Nhà văn hóa xã Yên Phong

(Đơn vị bầu cử số 06)

5

Nam Trực

07 giờ 30 phút

Ngày 21-6-2022 (Thứ Ba)

Phòng họp số 3 - Trụ sở

UBND huyện Nam Trực

6

Trực Ninh

07 giờ 30 phút

Ngày 20-6-2022 (Thứ Hai)

Hội trường UBND thị trấn Cổ Lễ
(Đơn vị bầu cử số 09)

Hội trường UBND xã Trực Nội
(Đơn vị bầu cử số 10)

7

Nghĩa Hưng

07 giờ 30 phút

Ngày 21-6-2022 (Thứ Ba)

Nhà văn hóa xã Nghĩa Trung

(Đơn vị bầu cử số 11)

Hội trường Trụ sở UBND
xã Nghĩa Bình

(Đơn vị bầu cử số 12)

8

Xuân Trường

07 giờ 30 phút

Ngày 21-6-2022 (Thứ Ba)

Nhà văn hóa xã Xuân Kiên

(Đơn vị bầu cử số 13)

Nhà văn hóa xã Xuân Phú

(Đơn vị bầu cử số 14)

9

Giao Thủy

07 giờ 30 phút

Ngày 21-6-2022 (Thứ Ba)

Hội trường Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Giao Thủy

10

Hải Hậu

08 giờ

Ngày 21-6-2022 (Thứ Ba)

Hội trường tầng 2 - Trụ sở UBND xã Hải Đông

(Đơn vị bầu cử số 17)

Nhà văn hóa xã Hải Phương

(Đơn vị bầu cử số 18)

 

 

,
,
.
,
,
,
,