Vắc-xin "made in Vietnam" đang được tiếp tục hoàn thiện hồ sơ
Cập nhật lúc18:32, Thứ Ba, 05/04/2022 (GMT+7)

Theo Bộ Y tế cho biết, 3 “ứng cử viên” vắc-xin nghiên cứu trong nước (Nanocovax, Covivax, ARCT 154) đang thử nghiệm lâm sàng và tiếp tục được hoàn thiện hồ sơ.

Đối với vắc-xin sản xuất tại Việt Nam, ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Y tế đã chỉ đạo, khuyến nghị các đơn vị, cơ quan nghiên cứu khoa học tham gia sản xuất vắc-xin trong nước. Đến nay, có 3 ứng cử viên vắc-xin là: Nanocovax, Covivax, ARCT 154.  Đối với vắc-xin Nanocovax của Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Nanogen, đến bây giờ Nanogen đã nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, đánh giá giữa kỳ giai đoạn 3. Vắc-xin này đã được Hội đồng Đạo đức cũng như Hội đồng Tư vấn cấp phép của Bộ Y tế họp đánh giá. Qua rà soát hồ sơ của ứng cử viên này, vẫn còn một số dữ liệu mà Hội đồng đề nghị Nanogen bổ sung. Hiện nay, Công ty Nanogen đang tổng hợp bổ sung dữ liệu cho Hội đồng Tư vấn cấp phép. Sau khi bổ sung tiếp được tài liệu đó, Hội đồng tiếp tục họp, nếu đủ điều kiện, Hội đồng sẽ trình Bộ Y tế cấp phép vắc-xin này.  

Đối với vắc-xin Covivax do Viện Vắc-xin và sinh phẩm y tế nghiên cứu, cũng đã được đánh giá giữa kỳ của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và đang đánh giá giai đoạn 2, hoàn thiện đề cương hồ sơ để thử nghiệm giai đoạn 3.   

Còn ARCT 154 là vắc-xin sản xuất công nghệ RNA do Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Vinbiocare nhận chuyển nhượng công nghệ từ Công ty Arcturus Therapeutics Hoa Kỳ. Vắc-xin này đã đánh giá giữa kỳ giai đoạn 1, giai đoạn 2, đang triển khai giai đoạn 3a, 3b và đã đánh giá giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng trên 1.000 người tình nguyện đầu tiên.

Cả 3 ứng cử viên này đang thử nghiệm lâm sàng và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Khi các đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng Đạo đức và Hội đồng Tư vấn cấp phép, trên cơ sở đánh giá của hai hội đồng này, nếu đủ điều kiện thì Bộ Y tế sẽ tiến hành cấp phép cho các loại vắc-xin này. Theo Bộ Y tế, vắc-xin là sinh phẩm tiêm cho con người nên yêu cầu đánh giá mức độ an toàn rất cao, tránh tai biến tức thì khi tiêm vắc-xin chưa được nghiên cứu và đánh giá đầy đủ./.

PV

 

,
,
.
,
,
,
,