UBND tỉnh chỉ thị tăng cường quản lý đê điều, công trình thủy lợi, phòng, chống lũ bão
Cập nhật lúc18:12, Thứ Ba, 05/04/2022 (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa mưa bão năm 2022 diễn biến phức tạp, đến sớm và theo hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ nguy hiểm. Để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả, giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là ứng phó với siêu bão có thể xảy ra, ngày 4-4-2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ, bão năm 2022.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 30-11-2020 của UBND tỉnh về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh giai đoạn 2021-2026; các chỉ đạo của UBND tỉnh, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng thành viên; tổ chức tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2021, đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế để triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão; tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi. Các sở, ban, ngành, UBND các cấp chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, đặc biệt là các vị trí trọng điểm xung yếu; chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án hộ đê, ứng phó trong điều kiện xảy ra bão, lũ lớn, kể cả trường hợp lũ vượt tần suất thiết kế. Quản lý tốt vật tư dự trữ PCTT, trang thiết bị TKCN. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, đơn vị liên quan tổng kiểm tra đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều để xây dựng, phê duyệt phương án hộ đê đối với các khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”; quản lý vật tư dự trữ PCTT và có kế hoạch bổ sung kịp thời. Chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra các tuyến đê, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về đê điều; tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ và báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh, Bộ NN và PTNT.

Các huyện, thành phố tổ chức giao án phận đê cho các xã, phường, thị trấn có đê; chỉ đạo kiểm tra đánh giá chất lượng đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều; xác định các trọng điểm xung yếu; xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm cũng như phương án hộ đê toàn tuyến; tổ chức diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để kịp thời khắc phục những thiếu sót, tồn tại. Kiện toàn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các lực lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng xung kích hộ đê; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt. Phối hợp với Sở NN và PTNT hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các xã, phường, thị trấn nơi có đê tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và báo cáo kịp thời khi xảy ra sự cố đê điều. Căn cứ phương án hộ đê năm 2022, chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư, thiết bị, phương tiện dự trữ hộ đê cho từng tuyến. Ngoài số vật tư dự trữ của Nhà nước hiện có trên địa bàn, cần có kế hoạch huy động vật tư, thiết bị, phương tiện trong nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn trong trường hợp có sự cố xảy ra. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng, củng cố đội xung kích PCTT.

Tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; đặc biệt là tình trạng vi phạm tập kết vật liệu, xây dựng trái phép, lấn chiếm trên bãi sông, lòng sông gây cản trở thoát lũ; xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê gây ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ trước ngày 15-5-2022. Tổ chức phát quang mái đê, chân đê, trong phạm vi bảo vệ đê điều để phục vụ công tác tuần tra, canh gác, phát hiện và xử lý sự cố trong mùa mưa lũ. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thủy lợi, xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn tại trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, nhất là các vi phạm có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và vận hành công trình. Các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; các sở, ngành liên quan; cơ quan truyền thông và các tổ chức khai thác công trình thủy lợi xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch TKCN theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình./.

Nguyễn Hương

 

,
,
.
,
,
,
,