Triệu tập kỳ họp thứ năm (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cập nhật lúc19:18, Thứ Tư, 20/04/2022 (GMT+7)

Ngày 18-4-2022, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ký ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐND triệu tập các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX về dự kỳ họp thứ năm (để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian: Ngày 26 tháng 4 năm 2022 (Thứ Ba).

(Họp trù bị vào 7 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2022).

Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị ý kiến tham gia vào các nội dung của kỳ họp; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19./.

 

,
,
.
,
,
,
,