Tăng cường quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu
Cập nhật lúc19:46, Thứ Hai, 18/04/2022 (GMT+7)

Ngày 14-4-2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 245/UBND-VP3 về việc tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu.

Theo đó UBND tỉnh yêu cầu Sở NN và PTNT tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn phổ biến các quy định hiện hành của Nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng vật tư nông nghiệp; các quy định pháp luật liên quan đến mã số vùng trồng cơ sở đóng gói nông sản thực hiện các quy định và yêu cầu của nước nhập khẩu. Phối hợp với các địa phương rà soát điều kiện các vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản có đủ điều kiện để cấp mã số đảm bảo phù hợp và hiệu quả. Thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp mã số biết để thực hiện tốt các quy định có liên quan; kiểm tra thực tế và tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mã số. Chủ trì xác minh, truy xuất nguồn gốc mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo chỉ đạo của Bộ NN và PTNT, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu kiến nghị sửa đổi, đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn tồn tại trong công tác quản lý mã số vùng trồng cơ sở đóng gói. UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở NN và PTNT đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định về tiêu chuẩn chất lượng vật tư nông nghiệp được phép sản xuất lưu thông; cách nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng để người dân lựa chọn vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng và quyền lợi của người sản xuất. Rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng các vùng chuyên canh tập trung ổn định lâu dài với cây trồng có khả năng xuất khẩu; áp dụng các quy trình sản xuất đáp ứng được yêu cầu của thị trường nước nhập khẩu. Quản lý chặt chẽ các mã số vùng trồng cơ sở sản xuất đóng gói nông sản trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định của nước nhập khẩu. Đồng thời giám sát sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn vệ sinh, nhật ký đồng ruộng theo quy định. Chỉ đạo các vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản tuyệt đối không cho mượn, trao đổi, dùng chung mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trong quá trình xuất khẩu để đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh tỉnh tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ người dân trong hoạt động tiêu thụ xuất khẩu nông sản. Chủ động kiểm tra, kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, gian lận thương mại trong quản lý, sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Đặc biệt là ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật có yếu tố nước ngoài. Hiệp hội Nông nghiệp sạch tăng cường tuyên truyền tới các thành viên về quy định mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, đặc biệt là quy định kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm của các nước nhập khẩu; chủ động liên kết xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo quy chuẩn, đáp ứng quy định của nước nhập khẩu cũng như các biện pháp bảo vệ mã số của mình, kịp thời thông tin đến cơ quan quản lý khi phát hiện vi phạm liên quan đến sử dụng mã số vùng trồng. Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền rộng rãi, hướng dẫn quy trình thiết lập và giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản cho toàn thể nhân dân./.

Nguyễn Hương

 

,
,
.
,
,
,
,