Làm tốt việc quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Ðảng
Cập nhật lúc18:19, Thứ Ba, 05/04/2022 (GMT+7)

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I; triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2022 kết nối tới 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

 Trong quý I-2022, trước bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã khắc phục khó khăn, bám sát Kết luận số 6 hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 52 tập trung tuyên truyền 4 điểm mới, 4 mục tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và xây dựng lộ trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại kết luận và kế hoạch thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21. Toàn bộ 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã cụ thể hóa triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các văn bản, quy định về công tác cán bộ. Hội nghị cũng tiến hành quán triệt một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gồm: Quy định số 46-QĐ/TW ngày 3-12-2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Kết luận 28-KL/TW ngày 21-1-2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận 27-KL/TW ngày 21-2-2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26-4-2019 “về tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ” và Kết luận 71-KL/TW ngày 24-3-2020 “về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức” của Ban Bí thư; Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8-3-2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 8-3-2022 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương.

Quý II-2022, toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng; tập trung cao độ tiếp thu, hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), đồng thời, tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) “về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên”. Hoàn thành kế hoạch khảo sát; tổ chức họp Ban Chỉ đạo, các hội nghị xin ý kiến về Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” trình Hội nghị Trung ương 6. Tập trung tham mưu triển khai Kết luận số 28 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp thu, hoàn thiện Quyết định tổng biên chế hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị; sơ kết thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII./.

PV

 

,
,
.
,
,
,
,