Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Cập nhật lúc15:39, Thứ Bảy, 16/04/2022 (GMT+7)

Ngày 16-4-2022, tại Trường Chính trị Trường Chinh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho 63 cán bộ, giảng viên các trường chính trị của 4 tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Nghệ An. Dự lễ khai giảng có PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Quang cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Quang cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030” theo Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17-5-2019 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian 4 tháng, các học viên sẽ tập trung nghiên cứu và trao đổi, thảo luận về các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăng-ghen; các tác phẩm tiêu biểu của V.I.Lênin và của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chuyên đề chuyên sâu của Đảng và các chuyên đề bổ trợ. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, nghiên cứu tác phẩm kinh điển nhằm giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường chính trị tiếp cận hệ thống các lý luận gốc, làm sáng rõ những nguyên lý, quan điểm mà các nhà kinh điển đã đề cập, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong quá trình tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên cần tiếp tục nghiên cứu hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ sự bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác–Lênin của Hồ Chí Minh; đi sâu nghiên cứu những giá trị văn hóa truyền thống, những bài học kinh nghiệm trong lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

 
,
,
.
,
,
,
,