Kế hoạch tổng thể thích ứng dịch COVID-19, bảo đảm dạy, học an toàn và chất lượng
Cập nhật lúc18:14, Thứ Ba, 05/04/2022 (GMT+7)

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch tổng thể của ngành giáo dục thích ứng tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng.

Trong đó, ngành Giáo dục xây dựng các phương án tổ chức chăm sóc, dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch COVID-19 để hoạt động giáo dục, đào tạo được thực hiện liên tục trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Áp dụng linh hoạt các phương thức thi, kiểm tra đánh giá học sinh, sinh viên, nhất là các kỳ thi chuyển cấp, bảo vệ tốt nghiệp theo yêu cầu đạt được của chương trình và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học thích ứng với tình hình dịch bệnh, không gây áp lực, quá tải và bảo đảm quyền lợi học sinh, sinh viên. Triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh, sinh viên giúp các em sẵn sàng tâm lý chuyển đổi giữa các hình thức học trực tiếp, trực tuyến, trên truyền hình; phòng tránh khủng hoảng tâm lý do tác động của dịch COVID-19…

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp ứng phó với dịch COVID-19, bảo đảm an toàn trường học, hoàn thành kế hoạch năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo.

 Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức rà soát, nghiên cứu xây dựng và đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cũng theo kế hoạch, UBND các tỉnh rà soát, sắp xếp, bổ sung nguồn lực cho công tác y tế trường học, củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế trường học bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục có đầu mối y tế trường học để triển khai nhiệm vụ thường trực phòng, chống dịch.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp điều kiện cụ thể từng trường; động viên, khen thưởng kịp thời các tấm gương nhà giáo, học sinh, sinh viên trong dạy và học ứng phó với dịch COVID-19; tạo tâm thế và động lực duy trì chất lượng giáo dục./.

PV

 

,
,
.
,
,
,
,