Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và quyết định 19 nội dung lớn
Cập nhật lúc20:09, Thứ Năm, 10/03/2022 (GMT+7)

Sáng 10-3, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ chín của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, với thời lượng họp là 7,5 ngày, chia làm 2 đợt, phiên họp thứ chín của UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định liên quan đến 19 nội dung lớn; có nhiều nội dung quan trọng, cấp bách liên quan đến công tác lập pháp. 

Trong đó, xem xét ba dự án luật trình Quốc hội để cho ý kiến lần đầu; hai dự án luật, một dự thảo Nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét và biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ ba. Đồng thời, UBTVQH cũng xem xét thông qua một pháp lệnh, một Nghị quyết và xem xét đề nghị của Chính phủ bổ sung dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật Công an nhân dân vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ ba gồm dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Việc xây dựng các dự án luật này nhằm kịp thời thể chế hóa và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, kịp thời khắc phục những vướng mắc hiện nay trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, phòng chống bạo lực gia đình và đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

Đáng chú ý, trong công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ dành một ngày làm việc để chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, UBTVQH cũng xem xét báo cáo kết quả bước đầu của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; “Việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”; “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến ngày 1-7-2021” và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế. 

Ngay sau khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, UBTVQH xem xét dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc./.

PV

,
,
.
,
,
,
,